Ze skautského Ostrova, kde skauti sídlí, se vydal průvod s alegorickými vozy centrem města až ke Střelnici. Na všemožných dopravních prostředcích byly k vidění zajímavé výjevy ze skautského života – od tee-pee, horolezce, táborovou latrínu až po tradiční táborový oheň.

„Oslavy potom probíhaly ve sladkém filmovém duchu – na dvě stě příchozích zhlédlo krátké filmy z letošních táborů, dokument Hledání ztraceného času věnující se právě skautování či historický snímek z tábora turnovských skautů v roce 1934," informovala mediální zpravodajka skautů Jana Pekařová. Dodala, že sálem Střelnice se nesla vůně stovky dortů, které pekli příbuzní turnovských skautů či skauti sami.

„Vyvrcholením se stalo zapečetění bedny se vzkazy pro rok 2036 a podepsání obřího skautského šátku, který v předchozích dnech visel ze střechy budovy kulturního domu," upozornila zpravodajka. „Skautování v Turnově je velmi živá věc, v současné době je nás něco přes 300 a pořádáme akce nejenom pro své členy, ale také pro veřejnost," prozradil vůdce střediska Tomáš Hocke.

Mezi tradiční akce, pořádané skauty na Turnovsku, patří i charitativní sbírka Pomozte dětem, skautský ples či vánoční zpívání s rozvážením Betlémského světla.