Celkem pomohli odkornit přes 200 kubických metrů nebezpečných stromů. „Vystřídaly se různě velké skupiny dobrovolníků, celkem jich bylo přes stovku. Přestože loupání kůry z napadených stromů je mimořádně náročná práce, všichni se k ní postavili čelem. Za tuto pomoc jim patří obrovský dík,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

„Dnes snad v Česku není nikdo, kdo by nevěděl o složité situaci v našich lesích. V Krkonoších se snažíme šíření lýkožrouta smrkového v nepřirozených smrkových monokulturách brzdit. To spočívá v důsledném vyhledávání jeho ohnisek, okamžitém pokácení napadených stromů a jejich odstranění z lesa. Pokud není možné je odstranit, tak je nutné je odkornit na místě. Právě s tím nám skauti pomáhali a jejich pomoci si ceníme,“ říká vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy Správy KRNAP Zdeněk Čermák.

„Výsledek skautské pomoci je opravdu obdivuhodný. Odkornit 2 kubické metry kůrovcového dříví na osobu je pro laika opravdu pořádný kus práce. Moc díky,“ dodává náměstek ředitele Správy KRNAP pro vnější vztahy Jakub Kašpar, který je sám skautský vedoucí.

„Léto je pro dospívající a čerstvě dospělé skauty a skautky poměrně náročným obdobím: připravují tábory, věnují se jejich vedení a často také absolvují skautské vzdělávací kurzy. I přes to se do Krkonoš vydaly desítky skautek a skautů a pustily se do práce v národním parku. Jsem si jistý, že i do budoucna se budou skauti do pomoci českým lesům zapojovat,“ doplnil místostarosta Junáka – českého skauta Petr Vaněk.

"Podle prvotních letošních odhadů měl kůrovec v Krkonoších napadnout na 40 000 kubických metrů dřevní hmoty. Aktuálně jsme do konce srpna zpracovali – i se skautskou pomocí – 21 268 kubických metrů. Svou roli sehrálo významné množství kalamitní hmoty, poškozené zejména vrcholkovými zlomy vinou klimatických vlivů v zimním období a následné větrné epizody," doplnil k tématu mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.