"Trutnovské skautské středisko má čím dál více členů. Mezi dětmi nabývá skauting na popularitě, což je moc dobře. Vede děti k zodpovědnosti, učí je praktickým dovednostem, a především tráví hodně času venku, nikoliv doma u počítačů. Proto je namístě, aby i město jejich činnost podpořilo a zajistilo jim dostatečné zázemí," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec. Středisko Hraničář má v současné době 121 členů.

Klubovna skautů se dočkala kompletního zateplení a fasády, má novou střechu, nová okna a podlahy. Současně došlo k dílčím úpravám vnitřních dispozic a s tím související vnitřní instalaci inženýrských sítí, které jsou všechny provedeny nově. Podstatnou částkou v rozpočtu bylo napojení objektu na teplovod, kdy se vybudovala venkovní teplovodní přípojka s přeměňovací stanicí ve sklepním prostoru.

"Téměř v každé místnosti jsou nová krbová kamna, ve kterých se skauti učí zatápět a která si hradili sami. V každém patře jsme vybudovali sociální zázemí. Zcela nové místnosti vznikly v půdním prostoru," upřesnil starosta Trutnova.