Účastníky čekají různé zábavné soutěže a setkání a fotografování s Kuřetem. Dobrovolné vstupné zašlou pořadatelé na konto nadace Pomozte dětem.

Na www.pomoztedetem.cz se každý může přesvědčit, k jakému účelu jsou peníze použity.