Včera předali dopravní studii zpracovanou projektantem Zbyňkem Speratem na základě map, které od nich odborník v červnu dostal, místostarostovi města Dušanu Kubicovi.

Projekt doplnil vyučovací program

S pedagogy, rodiči, městskými policisty a zástupci Domu dětí Jednička i dvorské radnice od jara děti spolupracovaly na projektu Nadace Partnerství. Pod názvem Na zelenou bezpečně do školy i ze školy se projektu účastnilo téměř padesát žáků dvorské školy, která poskytuje speciální pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími problémy.

„V posledních týdnech jsme s žáky absolvovali například vzdělávací programy zaměřené na udržitelnost dopravy s lektorkou střediska ekologické výchovy a etiky Sever Lenkou Hronešovou," připomněla pedagožka Jana Vojtěchová. Školákům se líbila nejen jarní příprava, v níž pracovali na mapách a vytvářeli například loga, která měla vystihnout smysl projektu. „Velmi je zaujaly dopravní hlídky s městskými strážníky. Kontrolovali s nimi parkomaty, dopravní značky, sledovali chování chodců. A nadšeni byli i při práci s radarem," poznamenala Jana Vojtěchová.

„Ze všeho, co jsme dělali, už víme, že nejnebezpečnější místo, kde chybí přechod pro chodce, je přímo před naší školou," sdělila při prezentaci zhotovených map žákyně Marie Horváthová.

Studie navrhuje řešení tří míst

Studie ve Dvoře Králové přibližuje řadu problémů, z nichž nejvážnějším je nepřehlednost Rooseveltovy ulice, která s budovou školy bezprostředně sousedí.

„Studie vznikla po diskuzi a připomínkách mezi zástupci školy, představiteli města a projektantem. Doporučuje vytvoření přechodu pro chodce přes Rooseveltovu ulici, zpomalovací polštář v Přemyslově ulici a její zúžení, zklidnění zóny kolem náměstí s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině," přiblížila Jana Vojtěchová.

Studii uhradí v plné výši, částkou 63,5 tisíce korun Nadace Partnerství. „Těší nás, že navržené změny nezůstávají jen na papíře. V roce 2010 bylo vypracováno a předáno deset dopravních studií, z nichž je sedm částečně nebo plně realizováno," komentovala Barbora Kolárová z Nadace Partnerství.

„I když bych mohl svou práci na studii předáním radnici považovat za ukončenou, rozhodně to necítím a budu i nadále s dvorskou školou v kontaktu," řekl po včerejší schůzce architekt Zbyněk Sperat.

„Budu moc rád, když se alespoň z části podaří naplnit to, co jsme s dětmi společně vytvořili. Například v zaslepení Erbenovy ulice, což pomůže zklidnění dopravní situace před školou, nevidím žádné velké investiční náklady. Zřejmě finančně nejnáročnější, a přitom nejdůležitější, se jeví vytvoření přechodu pro chodce u školy. Ale myslím, že dvorská radnice bere studii vážně a je vidět, že se problematikou hodlá seriozně zabývat," dodal architekt Sperat.

To město deklarovalo už v červnu. Starostka Edita Vaňková při předávání map projektantovi řekla: „Za město mohu slíbit, že se pokusíme zrealizovat to, co odborník vyprojektuje a budeme na to shánět prostředky."

A jak vidí situaci vedení města dnes? „Studie je přínosná, už jsme ji probírali v dopravní komisi. Navrhovaná řešení navazují na to, co jsme v centru Dvora pro zklidnění dopravy učinili," poznamenal místostarosta Dušan Kubica. „Věřím, že se ještě do konce roku povede například provést úpravy vedoucí ke zúžení Přemyslovy ulice a další opatření by měla následovat podle finančních možností," dodal místostarosta.