Představte si, že se máte učit o Labi, a tak i s celou třídou na dva dny vyrazíte přímo k řece do Dolního Dvora. Zde se dozvíte zajímavosti nejen o Malém Labi, ale také o labských pramenech a přítocích. Že to není možné? Ale ano je, a díky projektu Život v pohybu přesně to nyní na vlastní kůži zažívají školáci z Dolní Branné.

Zaměřili se na zdravý životní styl

„Cílem projektu je zaměřit se na zdravý životní styl všech žáků a propojení učiva vlastivědy, přírodovědy a ekologie se zdravým pohybem a sportem," říká ředitelka dolnobranské malotřídky Jana Hrušková, kterou navštěvují děti od 1. do 5. třídy.

Projekt vychází z dlouholeté tradice školy, která je podle Jany Hruškové zaměřena na zvláštní styl vyučování. „Mám pro něj speciální název ´Výuka na dohled´. Znamená to přírodovědnou a vlastivědnou výuku v terénu v přírodě," vysvětluje a pokračuje: „Dalším cílem je sdružovat děti z různých škol. Pro klíčové aktivity tak přibíráme ještě druhou skupinu žáků, kterou tvoří bývalí absolventi naší školy, abychom stmelili děti z vesnice, nebo žáci ze školy podobného typu malotřídní. A proto jsme si vybrali Batňovice, s nimiž máme léta dobré vztahy."

Terénní výlety i různé exkurze

Děti se tak mohou těšit na terénní výjezdy do Krkonoš, cyklistické výlety po okolí Dolní Branné a přírodovědné a vlastivědné exkurze po východních Čechách.

„Hned v lednu jsme absolvovali soustředění s názvem Týden ekologické výchovy ve středisku EVVO na Richtrových boudách, kam odjela skupina žáků z první až třetí třídy naší školy a skupina páťáků z Batňovic," podotýká Jana Hrušková.

Škola také pro své žáky otevřela sportovní kroužek pojmenovaný Život v pohybu. „Koná se jednou týdně dvě hodiny a prostřídají se v něm všichni žáci školy.V zimě jsme se zaměřili na menší děti a základy běžeckého lyžování, od poloviny dubna to zase bude pro ty starší cyklistika," říká ředitelka.

Třetí aktivitou začleněnou do projektu jsou terénní výjezdy spojené vždy s přenocováním. V březnu tak žáci navštívili Dolní Dvůr, kde přímo v terénu poznávali právě řeku Malé Labe, učili se o čtyřech pramenech Labe a jeho přítocích. „Jsme rádi, že se projekt rychle rozběhl a děti se ho s nadšením účastní," pochvaluje si Jana Hrušková.

Jak upozorňuje, ještě do konce školního roku na ně čeká další zajímavý program: „Už nyní se žáci Dolní Branné a Batňovic mohou těšit na letní týdenní cyklisticko-turistické soustředění pod vrcholky Krkonoš. Připravujeme i návštěvu zámku v Náchodě, nebo muzea v Josefově," dodává.

Ke všem aktivitám jako součást projektu vznikají metodické materiály, které budou ve škole sloužit jako výukové materiály, například mapky, fotografie, pracovní listy, či pracovní karty. Projekt potrvá až do prosince 2014.