Polská strana ale o školení také projevila zájem. Kolegům z Polského PTTK na jednodenní akci předávali informace zkušení lektoři ze Správy KRNAP, Horské služby ČR a krkonošského svazku měst a obcí.

„Účastníky čekali bloky věnované krajině, historii a přírodě Krkonoš. Poznali, jaké kulturní dědictví Krkonoše nabízejí, a dozvěděli se, jak se na horách bezpečně chovat. Jeden blok byl věnován také novinkám a dlouhodobým projektů pro návštěvníky hor, jakými jsou například cyklobusy nebo krkonošská magistrála,“ informoval Radek Drahný, tiskový mluvčí KRNAP. Na závěr kurzu účastníci složili test. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi diplom a budou přednostně propagováni v tiskovinách a na webu Správy KRNAP a Svazku měst a obcí Krkonoše, například v Krkonošské sezoně.