Melodický zvuk saxofonů, krátké proslovy a oficiální přestřižení pásky, které otevřelo žákům ze ZŠ Sluneční i jejich rodičům cestu do zcela nových prostor. Tak vypadal první školní den v Hostinném.

Pro děti a pedagogický sbor to znamená přesun z dosavadních prostor ve Sluneční ulici do Mládežnické, která se nachází v parku vedle autobusového nádraží. V jednom areálu tak nyní budou obě zařízení, která jsou spravována společně, tedy střední a základní škola. „Kraj měl zájem, aby škola přesídlila do zařízení, které mu patří, z důvodu placení nájmu. Proto došlo k přesunu ze Sluneční ulice do nových prostor, kde byl dosud internát odborného učiliště," uvedl ředitel školy Zbyněk Rek. Rekonstrukci objektu provázely problémy. Ostravská firma, která vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenou, před rokem práce předčasně ukončila a došlo k nové soutěži.

Nedodělali a protáhli stěhování o rok

O tom, že nejlevnější neznamená nejlepší, se přesvědčili v Hostinném. Školáci a pedagogický sbor ZŠ Sluneční museli o rok déle čekat na přesun do nových prostor v Mládežnické ulici. Ostravská firma, která vyhrála výběrové řízení, totiž v loňském roce, před plánovaným termínem dokončení, přestala komunikovat. Stavba zůstala rozpracovaná. Muselo dojít k ukončení spolupráce a novému výběrovému řízení. Místní stavební firma si už s rekonstrukcí poradila tak, že letos v červnu došlo ke kolaudaci. Rok po původním termínu…

Před třemi lety došlo k organizačnímu sloučení základní školy Sluneční a odborného učiliště, které nyní budou i reálně fungovat v jednom areálu. Základní škola má speciální i autistické třídy, celkem se věnuje 35 dětem s postižením. „Vybudovali jsme si pozici i jméno, dojíždějí k nám také z Trutnova či Rtyně," říká zástupce ředitele pro základní školu Přemysl Jiran. Právě pro děti s autismem bude přechod do nového prostředí nejsložitější.

„Kvůli specifiku svého postižení jsou hodně fixovány na stereotypy a znalost svého prostředí. U nich to tady bude asi běh na delší trať, ale věřím, že v těchto nových prostorách se jím zalíbí a zvyknou si na ně," doufá Jiran. Základní škola Sluneční v Hostinném má ve svých řadách děti se závažnými handicapy. „Máme čím dál větší počet dětí se závažnými druhy postižení, těžkými kombinovanými vadami, děti s úplnou slepotou, těžkým tělesným postižením, hlubší mentální retardací," popisuje zástupce ředitele situaci a dodává: „Velmi si vážíme nového objektu, těšíme se do něj a patří velké poděkování všem, kteří se o to zasloužili. Pokud ovšem bude dále růst počet dětí s těžkým handicapem, bude nutné investovat do dalších prostor tak, abychom se jim mohli opravdu věnovat."

Jan Braun