Prázdninový odpočinek už je v nenávratnu. Školáci dnes promnuly oči dříve, než během letního lenošení. Honem spolkly snídani, vzaly tašky na záda a hurá do lavic.

První uvítání

Ti otrlejší žáci už vědí, co je čeká. Na prostranství před školami k nim promluví ředitelé, aby je uvítali do nového učebního roku. Dech se však tají prvňáčkům. S napjatým očekáváním tisknou ještě ruce rodičů a zvědavě si prohlížejí své paní učitelky, než s nimi odejdou do tříd.

„Já už jsem paní učitelku viděla na předškoláčkovi. Líbí se mi a těším se na ni," svěřuje se například Klára Nachtmanová.

V Královéhradeckém kraji nastoupí do prvních tříd 6,5 tisíce nových žáčků. V druhém největším městě Trutnově jich bylo zapsáno 392. „Číslo není ale konečné, výsledky se zpřesní až podle skutečného nástupu dětí do škol," poznamenává Dušan Rejl, vedoucí odboru sociálních věcí města. Zajímavostí je například ZŠ Komenského, kam se hlásilo 138 dětí, ale 21 jich škola z kapacitních důvodů musela odmítnout. O poklesu prvňáků se podle dostupných informací nedá letos v trutnovských školách hovořit.

Téměř stejné počty

Průměrně jde zhruba o stejné počty dětí jako loni. Někde došlo k nárůstu , jako například ve zmíněné ZŠ Komenského, jinde se o několik prvňáků počty snížily. Školy jsou v bývalém okresním městě připravené na nápor dětí dobře. Žádné obrovské investice se přes prázdniny neuskutečnily. Výjimku tvoří ZŠ R. Frimla. „Na všech částech školy máme nové střechy, práce řemeslníci stihli včas," říká zástupkyně ředitelky Milena Kočanová. Kromě běžných oprav ve třídách tu na druhém stupni vyměnili podlahu chodby.

„Za šest let, kdy stojí v čele školy ředitelka Jitka Libřická, stoupl počet žáků z 250 na 390. To myslím, hovoří za vše," dodává Milena Kočanová.

Žáky dnes netradičně na školním stadionu uvítají pedagogové ZŠ V Domcích. Tam totiž ještě pokračují stavební práce. „Ve spolupráci s Nadací ČEZ budujeme vstupní vchod tak, aby byl bezbariérový," vysvětluje ředitelka Zuzana Horáková Radová. Kromě toho ve třídách otestují LED osvětlení, aby zjistili, jaké to přinese úspory. Škola se pro letošní rok stala garantem projektu Tablety do škol. „Zareagovali jsme na výzvu a budeme realizovat vybavení pro třicet škol v celém regionu, a to v hodnotě 18 milionů korun," doplňuje Zuzana Horáková Radová.