Jednotlivé školy mohou získat příspěvek až 70 tisíc korun.„Program se úspěšně rozšiřuje. Letos se do něj mohou přihlásit školy z dvanácti krajů České republiky. Rozdělíme formou grantů více než jeden milion korun, další prostředky investují organizátoři formou vzdělávacích seminářů, dílen a plánovacích setkání s občany,“ uvedl Ladislav Hanuš z Nadace Partnerství. V minulých letech byla díky žákům škol, jejich učitelům a dalším partnerům například opravována dětská hřiště, parky a návsi, vznikla řada naučných stezek, instalovaly se solární panely, zaváděly systémy třídění a recyklace odpadu nebo byly obnovovány historické památky.