Na Trutnovsku dosahovali uchazeči nejlepších výsledků u přijímacích testů na gymnáziích v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. „Výsledky jsou i zrcadlem práce kolegů na základních školách a individuálního úsilí jednotlivých uchazečů. Na druhou stranu nelze z výsledků jednoho roku dělat zásadní závěry,“ namítl ředitel Gymnázia Trutnov Petr Skokan.

Na všech středních školách v okrese, a to bez výjimky, měli žáci horší výsledky v matematice než v češtině, a to často dost výrazně.

Nejlepší výsledky má na Trutnovsku Gymnázium Trutnov. Podle dat společností prijimacky.ai a Cermat 122 loňských uchazečů o studium na této škole zvládlo státní přijímací zkoušku z češtiny průměrně na 74,3 procenta, z matematiky v průměru na 59,8 procenta. Takovému výsledku se na Trutnovsku dokázalo přiblížit pouze sousední Gymnázium Dvůr Králové nad Labem.

Podle ředitele Gymnázia Trutnov Petra Skokana neexistuje jednoduché a stručné vysvětlení, proč jeho škola dominuje. „Jedním ze základních faktorů je celkový potenciál konkrétního regionu. Více obyvatel znamená i více obyvatel s vyšším dosaženým vzděláním. Trutnov se svými přirozenými spádovými oblastmi je poměrně velkým územím, kde žije zhruba 45 000 obyvatel. Je zde i značná koncentrace institucí a firem zaměstnávající pracovníky s vyšším vzděláním. Lze předpokládat, že jejich děti mohou mít vyšší studijní potenciál a pro rodiče je kvalitní vzdělání jejich dětí prioritou,“ uvažoval nad daty od Cermatu Petr Skokan.

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední..
Tohle jsou základní školy Trutnovska, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

„Výsledky jsou bezpochyby rovněž zrcadlem práce kolegů na základních školách i individuálního úsilí jednotlivých uchazečů. Na druhou stranu nelze z výsledků jednoho roku dělat zásadní závěry. Sociologické a další vlivy bývají dosti kolísavé a vypovídající by byl jedině výsledek dlouhodobějšího sledování. Potenciál Trutnovska je však neoddiskutovatelný a v kontextu historického vývoje regionu nepochybně roste, což je dobře,“ zdůraznil ředitel Gymnázia Trutnov.

Na Gymnáziu Dvůr Králové loni dosáhli uchazeči průměrné úspěšnosti 70,8% u českého jazyka a 54,8% z matematiky. To znamená u obou předmětů druhý nejlepší výsledek v okrese.

„Celkově tato data hodnotíme kladně. Ve výsledku záleží na tom, kteří žáci z těch, co vykonali zkoušky, k nám nastoupí. Na prvních 30 místech bylo 12 žáků z Trutnova, kteří ve finále dali přednost jiné škole,“ upozornila ředitelka Gymnázia Dvůr Králové nad Labem Martina Kubíková. „Neprospěli uchazeči, kteří získali méně než 15 bodů v testu z českého jazyka nebo 10 bodů z matematiky,“ dodala.

Žáci 9. A v Mladých Bukách při hodině českého jazyka s učitelkou Monikou Hofmannovou.
Proč se u přijímaček z češtiny daří nejlépe žákům ze školy v Mladých Bukách?

Žáci, kteří se ucházeli o studium na Krkonošském gymnáziu ve Vrchlabí, měli podle dat Cermatu třetí nejlepší výsledky z češtiny (68,5%) i matematiky (59,8%) ze středních škol na Trutnovsku. „Úspěšnost uchazečů u přijímacího řízení v naší škole je srovnatelná s podobným typem gymnázií v našem regionu. Ve větších městech je samozřejmě konkurence žáků větší a pro přijetí je hranice úspěšnosti výše. Pro přijetí na naši školu musel uchazeč získat minimálně 7 bodů z každé zkoušky a celkem za obě zkoušky minimálně 16 bodů,“ upřesnil Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a SOŠ Vrchlabí.

Podle spolumajitele společnosti prijimacky.ai Pavla Osvalda se ve výsledcích žáků v Česku mohou odrážet nejen znalosti, ale i taktika. „Úlohy jsou různě bodované. Žáci některé úlohy, například geometrii, vynechávají nebo si je nechávají naposledy, protože body za ně jsou stejné jako za méně časově náročné úkoly,“ vysvětlil Osvald.

Krkonošské gymnázium ve Vrchlabí získalo nového robota. Umí se i podepisovat.
První v Česku. Krkonošské gymnázium má robota Edgara, podepsal smlouvu s krajem

Přijímací testy - střední školy v okrese Trutnov

Název školy - český jazyk - matematika - průměrné skóre v jednotné přijímací zkoušce 2023

Gymnázium Trutnov - 74,3% - 59,8%

Gymnázium Dvůr Králové - 70,8% - 54,8%

Krkonošské gymnázium a SOŠ Vrchlabí - 68,5% - 53,9%

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Trutnov - 66,8% - 46,2%

Městské gymnázium a SOŠ Úpice - 62,1% - 43,9%

Střední škola hotelnictví, služeb a gastronome Horegas Trutnov - 57,6% - 31,6%

Česká lesnická akademie Trutnov - 56,4% - 41,4%

SPŠ Trutnov - 53,2% - 42,7%

SPOŠ Dvůr Králové nad Labem - 53,1% - 36,3%

Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice - 51,0% - 36,1%

Střední škola Olgy Havlové Janské Lázně - 45,8% - 22,6%

Podle čeho řadíme školy

Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky. Jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studijní obory (nezahrnují tudíž například osmiletá a šestiletá gymnázia)

Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu.