Vydavatel Petr Vlček je autorem konceptu, obrazové a grafické úpravy. Škopkovy stolní kalendáře si během několika desetiletí již získaly přízeň české veřejnosti a milovníků autorových kreslených, respektive malovaných pohlednic.

Stolní kalendář Krkonoše a Podkrkonoší 2018 uspokojí svými 39 barevnými vyobrazeními motivy z Krkonoš a krkonošského podhůří milovníky přírodních krás, krajiny, osobností i památek Trutnovska, Vrchlabska, Jilemnicka, Novopacka i Královédvorska. Motivický záběr je mimořádný, pozoruhodný a zajímavý v průběhu celého roku. Zaujmou nás zejména velmi zdařilé zimní partie, ale i motivy jarní, letní a podzimní včetně živých událostí, z počátků lyžování,z nichž malíř zejména akcentuje motiv jesliček, událost narození Ježíška, čímž se umělec přihlašuje ke svému oblíbenému betlémářství, ke tvorbě více jak 20 vystřihovacích betlémů.

Jiří Škopek vytvořil už více než 500 kolorovaných pohlednic. Sympatická je i novinka, kdy u recenzovaných kalendářů nově připojuje vedle česko-anglické legendy k civilnímu kalendáriu nově i kalendárium s církevními svátky. Druhý Škopkův stolní kalendář U nás Přijďte pobejt 2018 obsahuje na 40 barevných vyobrazení motivů z Náchodska a Rychnovska, Hronovska, Broumovska, Červenokostelecka, Českoskalicka, Ratibořic, Starého bělidla i Viktorčina splavu, řeky Metuje ve Velkém Poříčí, Malých Svatoňovic i Nového Města nad Metují, Na Dobeníně, V Krčíně, Nahořan, Bezděkova nad Metují, Machova, Jasenné, Opočna i Dobrušky, Rtyně v Podkrkonoší, Kaple na Hvězdě, z Police nad Metují, Hřbitovního kostelíka v Broumově, Pod Maloskalickou tvrzí.

Malíř představuje nejen umělecko- historické památky, ale i důležité osobnosti regionu, Boženu Němcovou, Aloise Jiráska, bratry Josefa a Karla Čapky , léčitele Antonína Picha-Pechance z Hořiček. Některá vyobrazení jsou spíše realistická, především s pozoruhodnými budovami, kostely, kaplemi a kláštery, zámky, jiná uchopená emotivně a lyricky, další poeticky, zejména motivy zimní se sněhovými vločkami, při sněžení a se sněhovou peřinou a zabydlené ptáky i zvěří. Také ozvěny s jesličkami, jsou dosti oblíbené, typické pro erudovaného betlémáře Jiřího Škopka. Přínos Škopkových stolních kalendářů kolorovaných pohlednic spočívá v jejich uměleckém zobrazení významných motivů z české krajiny, ztvárnění uměleckohistorických památek regionů, v příspěvku k poznávání krás, přírody i historie naší vlasti, ve přiblížení regionálních zajímavostí a v jejich popularizaci v široké veřejnosti.

Jiří Uhlíř