V roce 1946 vznikly nejprve spojením všech znárodněných firem na Trutnovsku České lnářské textilní závody Trutnov s více než 50 pobočkami. Ve své době byly největším lnářským podnikem v republice. O tři roky později došlo k rozdělení do národních podniků Texlen, Úpolen a Lenka. V roce 1958 byly opět sloučeny do jednoho velkého podniku Texlen Trutnov. Závody měl také na Náchodsku a Semilsku a ve své době zaměstnával víc jak šest tisíc lidí. Součástí byly přádelny a tkalcovny, jejichž výrobky (ubrusy, utěrky či plachty) byly proslavené po celém světě.

Zlatá léta textilního průmyslu trvala do 70. a 80. let. V roce 1991 došlo k privatizaci podniku a na počátku 21. století kvůli levným textilním výrobkům z Asie k jeho zániku. Budovy bývalého trutnovského podniku šly postupně k zemi a obrovské objekty se měnily na hromady drtě. V Horním Starém Městě v únoru roku 2014 zbylo již jen několik trosek, připomínajících spíš válečnou zkázu než kdysi slavný závod.

„Pracoval jsem v Texlenu devatenáct let,“ vzpomínal pro Deník při zániku firmy například mladobucký podnikatel Jiří Grund starší.

„Končil jsem tam jako ředitel v závodě 09 na Horské, což byl jeden z největších texlenských závodů. Hned po revoluci jsme se s manželkou rozhodli, že půjdeme do soukromí. Nevěděli jsme, co budeme dělat. Ale byli jsme tak nespokojeni a deprimovaní tehdejšími poměry, že jsme dali výpovědi a začali podnikat. Dnes je obtížné to vše zpětně hodnotit. Já bych fabriku nezavřel. Z mého pohledu textiláka to chtělo jednu věc – mít dostatek energie zúžit výrobu na luxusní len a investicí realizovat změnu. Čína sem hrnula levné, poměrně kvalitní zboží ve velkém množství. Nemohli jsme tomu konkurovat a Texlen na tom byl postavený. Optimální by bylo koncentrovat výrobu do dvou fabrik, mít nejmodernější mašiny a vyrábět luxusní len. To by určitě uživilo zhruba 400 lidí,“ odpovídal dnes úspěšný podnikatel Grund na otázku, zda šlo zániku Texlenu zabránit.

Posledním objektem, který byl součástí Texlenu a byl srovnán se zemí, byla bývalá papírna, renesanční objekt na Středním Předměstí v Trutnově. Zbourán byl v roce 2016 a stal se obětí zničeného textilního průmyslu. Dům měl podle historiků svou unikátní hodnotu, poněvadž byl jednou z mála zachovaných renesančních staveb ve městě. Má pohnutou historii, od jeho vzniku v šestnáctém, století prošel řadou přírodních katastrof, jako byly povodně a požáry. Přesto vše překonal a budova se stala součástí textilního areálu Aloise Haaseho. Zbourat bývalou papírnu, která svému původnímu účelu sloužila do poloviny 19. století a pak v ní byly kanceláře Texlenu, nechala společnost Textil Invest Group. Ta získala Texlen jako zadluženou fabriku v insolvenci, do které upadl podnik v roce 2007.