„Stále totiž panovaly obavy, že by mohl do té doby přijít exekutor,“ vysvětlil předseda Martin Mach. Družstvo částku pošle na účet firmy AZAP z peněz, které má na účtě. Potřebuje na něm však 17 milionů korun brzy dorovnat, aby se nedostalo do další platební neschopnosti. Termín splátky mimořádného vkladu byl určen: do konce května musí družstevníci zaplatit. „Shromáždění rovněž odsouhlasilo, že peníze bude možné uvolnit z fondů oprav, pokud na nich samosprávy mají dostatek prostředků, nebo použít částky, které se mají lidem vracet jako přeplatky za energie,“ dodal Mach. Částka 12 tisíc korun je soudně vymahatelná a bude ji muset každý uhradit. I když družstvo podá proti rozhodčímu řízení v Olomouci žalobu k obecnému soudu, vrácení peněz družstevníkům se dá očekávat velmi těžko. „I kdyby soud rozhodl v náš prospěch, tedy že řízení formálně neprobíhalo správně, pochybuji, že bychom zaplacenou pokutu ještě někdy viděli. Ale předjímat nic samozřejmě nemůžu,“ konstatoval Mach. Mezi lidmi to vře. „To je jasný, že ty prachy už nikdo nikdy neuvidí. Ale furt je lepší přijít o dvanáct tisíc, než o střechu nad hlavou,“ ozývalo se v kuloárech. Na mimořádném jednání se ve čtvrtek 6.5. sešlo v Národním domě 126 delegátů z celkových 142 pozvaných.

Jak probíhalo jednání…

16.30 Na delegáty čeká těžký úkol: pokusit se o společný postup v řešení pokuty, kterou má podle verdiktu z rozhodčího řízení družstvo zaplatit dodavatelské firmě A.Z.A.P. Částka ve výši 17 milionů korun, o níž bylo v Olomouci rozhodnuto, přitom nemusí být konečná. Pokud SBD nesežene peníze, budou se náklady na kauzu jen prodražovat. Například nárokovanými odměnami exekutora, pokud k exekuci majetku SBD dojde, nebo ustaveného správce.

Vzhledem k tomu, že družstvo nedisponuje takovými prostředky, aby mohlo pokutu zaplatit, chystá se požádat představenstvo delegáty, aby hlasovali o mimořádném vkladu. I když se zpočátku hovořilo o 15 tisících korunách, které je třeba vybrat od každého družstevníka, nakonec členové představenstva s ohledem na výši pokuty finance přepočítali a došli k 12 tisícům korun. Tato částka je nyní ve hře. Shromáždění, které mělo začít v 17.30 hodin, zatím zahájeno nebylo.

18.00 Delegáti Stavebního bytového družstva konečně jednají na valném shromáždění. Situaci shrnul člen představenstva Vladimír Kučera, který prohlásil, že bytové družstvo je po rozhodnutí v rozhodčím řízení v Olomouci na pokraji ekonomické likvidace, hrozí mu ztráta platební schopnosti a předluženost. Delegátům v těchto chvílích vysvětluje, co může čekat družstevníky předseda představenstva Pražského bytového družstva Michal Lurie. Po neblahých zkušenostech z Prahy vyzývá trutnovské družstevníky, aby se dohodli na zaplacení mimořádném členském vkladu. „Je to hlasování o tom, jestli skončí nebo neskončí družstvo v exekuci. V konkurzu nemá družstevník žádná práva. Vzpamatujte se. Jste delegáti, každý zastupujete své lidi. Vaše hlasování může rozhodnout o existenci těchto lidí,“ prohlásil Michal Lurie.

20.20 Delegáti Stavebního bytového družstva stále donekonečna velmi emotivně diskutují o tom, jakým způsobem se vyrovnají s finančními potížemi. Chaos do jednání vnesl právník Marian Pavlov, který SBD zastupuje. Existuje možnost formálně zpochybnit rozhodčí nález a pokutu nezaplatit. „Exekuce není fatální záležitost, družstvo má mnohem vyšší majetek, než představuje pohledávka firmy Azap,“ řekl mimo jiné právník. Delegáti se od této chvíle začali v problematice poněkud ztrácet. Před chvílí delegáti projednávali způsob řešení sankce a odhlasovali, že pokutu zaplatí až v poslední (třetí) den s tím, že požádají soud o předběžné opatření. Formálně přitom napadnou rozhodčí řízení z Olomouce. Nyní by delegáti měli projednávat změnu stanov. O dalším členském vkladu se zřejmě bude hlasovat až v pozdních večerních hodinách.

23.30 Po šesti hodinách jednání valného shromáždění je jasné, že členové SBD budou muset podpořit družstvo mimořádným vkladem ve výši 12 tisíc korun. Delegáti to schválili hlasováním. V těchto chvílích stále jednají o dalších podrobnostech. Už v diskusi během večera zaznělo, že v případě, kdy dojde ke schválení tohoto kroku valným shromážděním, bude tato částka soudně vymahatelná. „K li­dem, kteří jsou momentálně v nějaké hmotné nouzi, jako například někteří důchodci, nebo ti, kteří ztratili zaměstnání, budeme přistupovat individuálně. Například možností splátek,“ předesílal předseda představenstva Martin Mach. Padl i termín, ve kterém bude nutné 12 tisíc korun zaplatit, a to do konce května. V tomto směru však stále jasno není. Delegáti pořád diskutují také o možnosti, že by na úhradu požadovaného vkladu použili peníze z fondu oprav, pokud v něm mají dostatek finančních prostředků.