Směrem od silnice není vidět, je totiž ohrazená plotem a vzrostlými břízami. Na historickou konecchlumskou tvrz postavenou v gotickém slohu a následně v baroku přestavěnou na sýpku však turisty láká obecní web. O to větší může být jejich překvapení, když v údolí pod majestátním kostelem sv. Petra a Pavla najdou rozpadající se oprýskané torzo špejcharu, jehož zašlou slávu dnes připomínají pouze drobné fragmenty omítek z několika různých historických období.

PříběhyZdroj: DeníkObvodové stěny praskají a zadní část s cenným gotickým portálem se rozpadá před očima. Okolní pozemek spásají kozy a ovce, prostranství před sýpkou využívá obec jako odkladiště materiálu. „Na pozemku se nám pasou zvířata, abychom ušetřili za sekání. Je to ekologické," varuje před tvrdými rohy koz a berana muž, který nás pouští do jinak zamčeného areálu.

Stejně jako někteří další místní se domnívá, že by bylo nejlepší ruinu strhnout a na jejím místě postavit něco užitečného. Záchrana památkově chráněné stavby totiž bude do budoucna velmi nákladná a slibuje nejistý výsledek.

Zřícenina Mlýnu Windsor
Druhý nejstarší mlýn chátrá. Deník mapuje zajímavé opuštěné stavby Česka

„To je častý názor lidí, kteří vidí chátrající památku. Přitom je pozůstatek tvrze možná to nejcennější, co tato obec má," kontruje ředitel pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově Jiří Balský. Ke špejcharu se na začátku letošního července vypravil po mnoha letech. Naposledy tu prý byl, když ještě okolo stály i další zbytky hospodářství.

Tvrdou ránu památce zasadil bývalý majitel, který v roce 2006 definitivně zdevastoval vnitřek sýpky. Vyřezal barokní dřevěnou konstrukci a trámy prodal do zahraničí. Dopustil se tak trestného činu zneužití vlastnictví, který se vztahuje na ničení památkově chráněných objektů. Soud jej pravomocně odsoudil, ale na dlouhá léta se tak osud špejcharu zpečetil.

Po řádění soukromého majitele obec pozemek před pěti lety odkoupila za 900 tisíc korun. Na stole byla podle bývalého starosty Rostislava Němce celá řada plánů, jak s objektem naložit. Objevila se mezi nimi například kavárna nebo galerie díla Vladimíra Komárka. Jeho netradiční křížová cesta láká do kostela v Konecchlumí návštěvníky z celého světa, díky němu do malé vsi zavítala také Lucie Bílá. Pocta významnému českému malíři se tak přímo nabízí. Špejchar by ale nejprve bylo potřeba staticky zajistit a opravit. A i to bude pro obec se 415 obyvateli nesmírně drahé.

Podle památkářů se jedná o významnou gotickou budovu s dochovanými architektonickými detaily a výzdobou.
Chátrající tvrz v Konecchlumí čeká přestavba. Mohla by tam vzniknout galerie

Podle Balského by se ale do budoucna mohlo nabízet mnoho způsobů využití, ze kterého by měli užitek i místní. „Když původní majitel vysekal trámy a zrušil patra v interiéru stavby, paradoxně tím hodně uvolnil ruce budoucímu využití. Z památkového hlediska je nejdůležitější zachovat obvodové zdi, které nesou cenné prvky gotické a barokní architektury. Interiér je ale úplně prázdný. Pro památkáře není tak podstatné, co uvnitř bude," vysvětluje.

Díky vysokým zdem by tak byl prostor vhodný například pro lezeckou stěnu nebo jiný způsob společenského vyžití, které by mohli užívat především lidé z Konecchlumí.

V první řadě by podle památkářů mělo dojít ke stavebně-historickému průzkumu, odbourání prvorepublikových přístavků a statickému zajištění praskající budovy. Aby se zamezilo zatékání do interiéru a hnízdění ptactva, bude nutné také opravit střechu a uzavřít postranní otvory ve zdech. Pak by měla přijít na řadu práce restaurátorů, kteří zafixují cenné prvky omítky.

Podle starostky je ale momentálně podstatné především vrátit sýpku do katastrální mapy a zajistit, aby se její stav dále nezhoršoval. Pro obec je v tuto chvíli prioritní dokončení náročné opravy mateřské školy, záchrana chátrající památky proto bude muset ještě počkat.

Tvrz (následně špejchar) Viléma Konecchlumského

GPS souřadnice: 50.402697, 15.482961

Kde stojí: v Konecchlumí na Jičínsku u potoka Bukovka, v údolí pod kostelem sv. Petra a Pavla.

Kdy a kým byl postaven: Kolem roku 1400 v období gotiky vyrostla kamenná šlechtická tvrz obehnaná vodním příkopem.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Za majitele Viléma Konecchlumského, který patřil ke 27 vůdcům stavovského povstání popraveným 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. V 17. století se z tvrze postupně stával hospodářský dvůr a v období klasicismu byla přestavěna na špejchar. Dalších přestaveb se sýpka dočkala ve 20. století, v roce 1993 byla zapsaná na seznam kulturních památek.

Odkdy a proč chátrá: Poslední soukromý majitel na přelomu tisíciletí pozůstatky hospodářského dvora rozebral a prodal. Za své řádění byl pravomocně odsouzen.