Existuje nějaká rada, jak se zdokonalovat ve slovní zásobě? Je lepší se učit samostatná slovíčka nebo překládat si texty z knížek či časopisů, popřípadě se dívat na filmy v cizím jazyce?

Metod, jak se efektivně učit slovíčka, je spousta. Je nesmysl učit se slovíčka samostatně pouze překladem, takto se slovíčka uloží pouze do krátkodobé paměti. Slovíčka nejsou jenom shluk písmen, a proto nejlepší je učit se je v kontextu, ihned je používat v daných větách a hlavně mluvit. Slova, která nepoužíváme, si nepamatujeme. Tento přístup aplikujeme při výuce přímou metodou v naší Jazykové škole Domino Trutnov. Důležitá je také názornost a umět se jazykem obklopit, určitě poslouchat písničky, dívat se na filmy, číst cizojazyčné texty, i když nebude zpočátku rozumět.

Každý člověk je jiný a každému vyhovuje něco jiného. Mezi účinné pomocníky patří také kartičky zhotovte si vlastní, učíte se už jejich výrobou. Pomoci mohou také obrázky, slovní mapy a v neposlední řadě různé deskové hry a výukové programy na počítači. Nejdůležitější je motivace, odhodlání a výdrž. Žádná metoda vás nenaučí nic sama od sebe.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.