Pro užívání SMS linky stačí vyplnit jednoduše pouze číslo mobilu na webové stránce www.trutnov.cz v sekci SMS info. Služba je bezplatná a bude zatím dostupná po dobu trvání nouzového stavu v ČR.

Město Trutnov zavedlo také kontaktní linku, na kterou se obrátilo 37 občanů. Jejich požadavky se nejčastěji týkaly doručení nákupů a zdravotních potřeb. Oblastní charita Trutnov zaregistrovala 34 dobrovolníků, kteří budou pomáhat lidem.

Radnice instaluje v tomto týdnu ve městě tři tisíce plakátů s informacemi k současnému stavu. Obsahují například rady, jak nakládat s použitými rouškami, jak se chovat na veřejnosti, co dělat v případě příznaků nemoci či kam volat v případě potřeby.

Tip: Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Leták od města