Jaká část města je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?

Všechny části města se postupně opravují a zkrášlují. Zlepšit by se měl stav parkovišť, chodníků a místních komunikací.

Co Vám ve Vašem městě chybí?

Služby pro rekreaci občanů a turistů, t.j. např. tenisový areál, koupaliště, sportovní zařízení, dětská hřiště.

Co byste udělal jako první v pozici starosty?

Udělal bych si realistický plán úkolů na čtyřleté volební období.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojený?

Z pozice starosty nelze být spokojený nikdy, jinak by došlo ke ztrátě tzv. „tahu na branku“.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?

Považuji za normální pracovat denně 10 až 12 hodin.

Koho byste k sobě do úřadu starosty pozval jako prvního?

Úkolem starosty je zabezpečit chod města, spravovat jej i pověřený obvod, a proto nelze říci, kdo by měl mít výsadu prvního přijetí na radnici.

Jak snášíte kritiku?

Jako každý, tedy těžce. Ono je to vlastně jednoduché, snažíte se udělat to nejlepší, podle svých schopností, a dozvíte se, že jste to udělal úplně špatně. Vždy se snažím si z kritiky vzít to podstatné a dále o tom přemýšlet.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

Karel Schwarzenberg a Barack Obama.

Jaké schopnosti vašich konkurentů byste rád měl?

K této otázce se nebudu vyjadřovat.

Jan Sobotka
Narozen:
25. 7. 1961 ve Vrchlabí.
Vzdělání: Stavební fakulta VUT Brno – obor obor vodní stavby a vodní hospodářství – titul Ing.
Současné zaměstnání: od roku 1998 – dosud: starosta města Vrchlabí, od roku 2002 předseda dobrovolného svazku měst a obcí „Krkonoše“ se sídlem ve Vrchlabí.
Záliby: sport.
Rodina: manželka Marcela, synové Jan (25 let) a Jakub (24 let).
Strana: Není členem žádné politické strany.

Napsal o sobě:

Vzdělání: Základní školu a gymnázium jsem absolvoval ve Vrchlabí.
V roce 1988 jsem dokončil VUT Brno, fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství.

Zaměstnání: po ukončení základní vojenské služby v roce 1989 jsem nastoupil jako projektant do firmy Agrostav D. Králové n.L., v roce 1990 jsem se stal samostatným projektantem na vlastní oprávnění, v roce 1991 jsem založil s dalšími třemi společníky firmu na výrobu mikrotenových sáčků, v roce 1992 jsem se vzdal svého podílu a nastoupil jsem jako vedoucí stavební výroby, která měla 25 zaměstnanců, do firmy Kobra Plus Vrchlabí, v roce 1994 jsem nastoupil jako vedoucí stavební výroby, která měla ve dvou střediscích okolo 100 zaměstnanců, do firmy NOVOS H. Králové, v roce 1995 jsem nastoupil jako vedoucí provozu vleků ve Špindlerově Mlýně, v roce 1998 jsem byl zvolen starostou města Vrchlabí, a tuto funkci vykonávám doposud, již třetí funkční období.
V roce 2002 jsem byl zvolen předsedou dobrovolného svazku měst a obcí „Krkonoše“, se sídlem ve Vrchlabí, čítající k dnešnímu dni 41 měst a obcí se zhruba 65 tisíci trvale žijícími obyvateli. Tuto funkci vykonávám dodnes.
Nejsem členem žádné politické strany.

Záliby: sport