Architektonická památka je v dezolátním stavu. Když se na jaře začalo poprvé hovořit o možnosti její demolice, vyvolalo to mezi odborníky nepříznivý ohlas. Budovu totiž navrhovali význační čeští architekti třicátých let, Josef Gočár a Josef Grus. Na vnitřních výzdobách se podíleli výtvarníci, kteří pro firmu Josefa Sochora pracovali, například František Kysela.

V devadesátých letech byl objekt v rámci restituce vrácen, později změnil majitele. Protože se jedná o soukromý majetek a památka není nijak chráněna, její likvidaci v podstatě nic nebrání.

Budova je dlouho ve špatném stavu

Když se o případ začala zajímat média a otázku zachování vily řešili také zastupitelé, objevili se tu stavebníci. Ti během krátké doby odstranili poslední zbytky dřevěného obložení, které ještě upomínalo na původní slávu. Dnes už je secesní stavba vybydlená, náklady na rekonstrukci by činily řádově miliony korun. Stejně tak je ve špatném stavu domek řidiče, který stojí v sousedství silnice, u parkoviště prodejny Penny. Také na jeho devastaci se podíleli bezdomovci a vandalové. V současné době začalo projednávání vlivu stavby na životní prostředí.

Jak vyplývá z technické dokumentace, při nové stavbě bude využita i bývalá tkalcovna Tiby, staveniště zasáhne až na místo Sochorovy vily. Ta má být společně s domkem řidiče zbourána. Kromě toho dojde k pokácení asi dvaceti stromů, které stojí kolem vily. Investor má provést náhradní výsadbu.

Zájem o vilu přišel, bohužel, už pozdě

O další osud vily se zajímali zastupitelé města. Za záchranu se postavili například Ivana Černá nebo Dušan Sedláček. „Myslím si, že bychom měli vstoupit do jednání s vlastníkem a nabídnout mu spolupráci. Vilu máme v územním plánu zanesenou jako architektonicky cennou,“ vysvětlili. Problémem je, že se o památku začala veřejnost zajímat pozdě, v době, kdy už byla vlastně zničena.

Město nemá na podporu případné rekonstrukce peníze. Vlastník navíc počítá s tím, že tu vyroste nové obchodní centrum s prodejnou elektro. Zmizí tak jedna z památek na průmyslníka, který se podílel na rozkvětu města. Osud vily jako by kopíroval osud textilního průmyslu na Královédvorsku. Z průmyslového klenotu k trpkému konci postupného uzavírání továren.