Pořadatelé z českého červeného kříže pro ně nachystali osm stanovišť. Na třech místech si žáci vyzkoušeli ošetření poranění, na dalších pak obvazovou techniku a transport raněných. V požadovaných úkolech je rozhodčí prověřili i ve znalosti bylin nebo v dopravních testech.

Zdravotnického klání se účastnilo dvanáct pěti člených družstev. Z toho šest družstev mladších žáků a šest družstev starších žáků.

Soutěž zahájila ředitelka oblastního spolku paní Zdena Javůrková a po jejím proslovu zazněla státní hymna a mohlo se začít soutěžit. Počasí bylo zimní, ale nepršelo ani nesněžilo. Soutěž byla ukončena vyhlášením výsledků.

V kategorii mladších žáků vyhrála základní škola Horní Branná a v kategorii starších žáků opět základní škola Horní Branná, letos tato škola měla opravdu žně. Vítězové postupují do krajského kola, které se koná 7. května v Liberci a je sloučené s krajem Ústeckým.

Na závěr děti obdržely drobné ceny v podobě zápisníků, propisovaček a fixů. Ti nejlepší vyhráli broušené poháry, čokoládové medaile a lahev dětského šampusu. Třetí a druzí pak dostali medaile v podobě velkých lízátek a ceny, jako všichni ostatní. Učitelé, až na tu zimu, byli spokojeni.

Rozhodčí u některých nešetřili chválou. Jinde to ale bylo trochu horší. Jenže, někdo přece musí být poslední. Tak se příští rok určitě polepší. Shrnuto a podtrženo, akce se vydařila, jen škoda toho studeného počasí. Ale zranění si nevybírá, kdy se přihodí. Pochvala patří i maskérce, která věrohodně připravila zranění.

Zdena Javůrková