Historie zdejší umělecké školy sahá až do předminulého století a od jejího vzniku uplynulo již 130 let. Založena byla podle císařského dekretu už za Rakouska – Uherska roku 1884.

Vznikla z podnětu tehdejšího vedení města a zástupců místního průmyslu. Z původního broušení a zasazování drahokamů se časem rozrostla až na dnešní obory broušení a rytí drahých kamenů, zlatnictví a stříbrnictví, plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství i umělecké odlévání kovů. Nejmladším oborem je tu restaurování kovů, minerálů a organolitů.

V Evropě i ve světě

Za toto dlouhé období školou prošly tisíce studentů, z nichž mnozí její jméno proslavili nejen v Evropě, ale po celém světě. Za připomenutí největších úspěchů patří práce jejích profesorů a absolventů na světových výstavách v USA, Montrealu, Ósace, Bruselu i vítězství na mnoha mezinárodních sympoziích, v neposlední řadě i výroba zcela unikátních kopií českých korunovačních klenotů a množství dalších prestižních zakázek.

Škola i v tak malém městě dokázala vždy obhájit svoji existenci ve složitých etapách vývoje země a její vedení umělo najít cestu k dalšímu rozvoji. Snad proto se letošních oslav zúčastnili vedle stovek jejích absolventů i zástupci řady uměleckých i státních institucí. Současná ředitelka Jana Rulcová tak v sále krátce shrnula výsledky posledních let, které spočívají v úspěšné a rozsáhlé zahraniční spolupráci i ve vítězstvích zdejších studentů v řadě republikových i evropských soutěží. „Jsem ráda, že i vedení města a kraje našlo řešení při sloučení obou našich objektů, což v budoucnu zjednoduší naši strategii a hospodaření," poznamenala.

Zdařilá maturita

Všechny účastníky pak vyzvala k účasti na celodenních oslavách v kulturních zařízeních města i k prohlídce školy a vystavených studentských prací. Jejich součástí byly i letošní maturitní práce třiačtyřiceti čerstvých absolventů. Na otázky Deníku, co návštěvníky z prací nejvíce zaujalo, jsme se však nedočkali jednotné odpovědi. A nebylo divu. Obory kovářství a uměleckého odlévání dominovaly svojí mohutností děl, důmyslnou mechanikou i nápaditostí, práce rytců, brusičů, zlatníků i šperkařů přítomné doslova nadchly nejen uměleckým záměrem, ale i dokonalým řemeslným zpracováním.

Podobně práce letošních absolventů hodnotila i porota, složená z předních českých odborníků, která jim vesměs udělovala nejlepší známky. „Byl jsem překvapen nejen pracemi, ale i tím, jak studenti o svých dílech dobře a profesionálně hovořili, což se běžně nestává. Hodnocení jednotlivých oborů na mě nechtějte. V každém jsem našel mimořádně zdařilá díla a věřím, že ti nejlepší později vyniknou ve své profesi nebo v dalším uměleckém studiu," řekl předseda odborné poroty Tomáš Plesl z jablonecké umělecké školy.

Otakar Grund