Mladí přírodovědci zahájili program v Krkonošském centru ekologické výchovy KPN (polský Krkonošský národní park). Prohlédli si plastický model Krkonoš, virtuální faunu a flóru i mapu společného pohoří. Vyzbrojeni informacemi a dalekohledy nasedli na lanovku a vyjeli do mezistanice na Szrenicu. Během téměř čtyřkilometrového stoupání mohli sledovat migraci ptáků v Krkonoších.

„Návštěva lánovských žáků v Polsku navazuje na úspěšný tříletý projekt Krakonošovi potomci, do kterého byly zapojeny školy obou horských měst,“ uvedl ředitel lánovské školy Martin Bartoš.