Jste na oddělení IZS, služeb a OPIS. Co si mám pod tím představit?
Jedná se o oddělení, pod které patří na celém územním odboru Trutnov strojní, chemicko–technická a spojová služba. Dále sem spadá operační středisko. Strojní služba zabezpečuje vše, co se týká aut a motorových agregátů od dokumentace po funkčnost. Chemicko–tech〜nická služba zajišťuje a udržuje ochranné a technické prostředky pro zasahující hasiče z profesionálních jednotek od dýchacích přístrojů až po žebříky, norné stěny. prostředky pro lezce a další.

Zkratku IZS lidé často slýchají v médiích, mnozí ale netuší, co přesně znamená. Mohl byste ji vysvětlit?
Jedná se o Integrovaný záchranný systém, který sdružuje základní a ostatní složky. Základní složkou jsou kromě Hasičského záchranného sboru ČR ještě jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje. Základní složkou je také Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. K ostatním složkám patří ty, které se podílejí na likvidaci mimořádné události. U nás se jedná například o Horskou službu nebo Báňskou záchrannou službu. Dále u zásahu spolupracujeme také s pracovníky energetických a plynařských podniků a s dalšími službami.

Jak funguje v regionu spolupráce mezi hasiči, policií a zdravotníky?
Výborně. K zásahu vyjíždějí zmíněné jednotky. Funguje to tak, že na tísňovou linku přijde hlášení ze 112 nebo 150, operační středisko toto hlášení zpracuje. Pokud je potřeba, předá je na dílčí operační střediska záchranky nebo policie a vyšle jednotky požární ochrany k zásahu. Spolupráce na místě události je na vysoké úrovni. Příkladem je záchrana paraglidisty, který spadl do drátů vysokého napětí. Spolupracovali jsme s dobrovolnou jednotkou z Horního Maršova, policií, záchrankou a na místo přijel i pracovník energetických závodů, který vypnul vedení, aby nedošlo k dalšímu úrazu. Přiletěl také vrtulník, který pak zraněného muže transportoval do nemocnice.

Součástí oddělení, na které pracujete, je také OPIS. Co znamená tato zkratka?
Je to o Operační a informační středisko. Zajišťuje přijímání zpráv od lidí, kteří potřebují pomoc. Na Krajské operační a informační středisko jsou staženy tísňové linky 112 a 150. Když zavoláte z mobilního telefonu, dovoláte se pokaždé na krajské středisko, které zjistí o jakou událost jde, vyhodnotí ji a datovou větou informuje OPIS územního odboru, který vyšle jednotky k zásahu.

Jak často dochází ke zneužívání zmíněných tísňových linek?
Nejvíce nás „obtěžuje“ volání dětí, které to dělají pro zábavu a neuvědomují si tím, stejně jako někteří dospělí, že v té chvíli linku blokují pro někoho, kdo pomoc opravdu potřebuje.

Když bych chtěla zavolat na tísňovou linku, jak bych měla postupovat a co uvést za informace?
Je třeba uvést své jméno, co se stalo, co nejpřesněji určit místo události a pokud tam jsou zranění. Jde především o záchranu životů. Pro zrychlení zásahu byl měl člověk zůstat na místě události a případně hasiče navigovat. V současnosti u sebe lidé nosí GPS, takže mohou uvést k upřesnění i souřadnice. Čím více informací nám dají, tím rychleji a lépe zasáhneme. Například u převrácené cisterny nám pomůže také informace, že z návěsu vytéká do potoka nafta, abychom mohli s sebou hned vzít i potřebné množství vybavení.

Co je konkrétně náplní vaší práce?
V první řadě zabezpečovat servis pro výjezdové hasiče a dále všech zmíněných služeb. Organizujeme a zabezpečujeme také výcviky a školení dobrovolných hasičů, například výcvik v dýchací technice.

Kromě práce v kanceláři stále jezdíte k zásahům, jak často?
Jezdím jako řídící důstojník a sloužím i ve směnách, a to pravidelně jednou do měsíce.

Je náročné skloubit kancelářskou práci se směnami?
Není. Po devatenácti letech na výjezdu to beru jako rutinu. Takže nepřemýšlím o tom, že bych s výjezdy skončil.