Smlouva upravuje formu vzájemné spolupráce, při které ředitelství policie Libereckého kraje, na požádání Správy KRNAP spolupracuje a poskytuje pomoc zejména v oblastech ochrany přírody a životního prostředí a ochrany veřejného pořádku a dopravního režimu.

„Při výkonu strážní služby na území národního parku naši strážci často potřebují složky policie. A já si velice cením dobré spolupráce. Při dnešním jednání jsme si nastínili vzájemné zájmy a potřeby a jsem rád, že jsme našli s plukovníkem Husákem společnou řeč k další vzájemné spolupráci při ochraně Krkonoš," potvrdil ředitel Hřebačka. „Jde nám oběma o dobrou věc, o bezpečnost. Jsem rád, když můžeme pomoci a že naši spolupráci vnímá pozitivně i vedení parku. Spolupracujeme rádi, vždyť lidé z hor si musí pomáhat," uzavřel policejní ředitel Husák.