Připravit studenty nejen teoreticky, ale zejména k praktickému výkonu povolání je trend, po kterém volá stále více zaměstnavatelů. Střední průmyslová škola v tomto směru úspěšně spolupracuje se společností Tyco Electronics EC a potvrzením oboustranně výhodných vztahů bylo předání výjimečného daru, reálného výrobního zařízení.

Stroj pro třídění kontaktů s jednotkou vibračního podavače je vybaven programovatelným logickým automatem Simatic a operačním panelem Siemens s dotykovým displejem. „Na něm mohou žáci rozvíjet získané znalosti v oblasti programování výrobních zařízení, simulovat závady, ty identifikovat a následně odstraňovat. Výuka se tak přiblíží reálnému prostředí na pracovištích firem," upřesnil ředitel školy, Vladislav Sauer.

„Při exkurzi na pracovišti odborného výcviku v Mladých Bukách mne překvapila jeho vysoká úroveň. Protože občas v našem závodě máme zařízení, které už nepotřebujeme, ale zároveň není zastaralé, byla realizace daru nasnadě. A chtěli bychom v tomto směru pokračovat. Aby studenti viděli, že naše výroba je dnes téměř hodinářská práce," řekl ředitel trutnovského závodu Štěpán Potoček.

„Před lety došlo k zániku tradiční kooperace mezi školami a výrobními podniky. Společnosti se různě transformovaly, i školství mělo své problémy. Ale dnes rád vidím, že i bez nařízení či zákonů se spolupráce opět daří. Jedno bez druhého prostě nejde. Podniky potřebují a budou potřebovat kvalifikované síly, někdo je ale musí vychovat," podotkl při slavnostním setkání trutnovský starosta Ivan Adamec.

Předání daru je pokračováním dlouholeté spolupráce školy a společnosti Tyco. Ta se uskutečňuje zejména v oblastech praktického vyučování žáků přímo na pracovištích firmy, získávání absolventů (zejména na pozice nástrojařů a programátorů a obsluhy CNC obráběcích strojů), v poskytnutí finančních darů na učební pomůcky, poskytování materiálů pro potřeby výuky žáků a další.

„Osobně si velmi cením také toho, že pracovníci společnosti spolupracují na tvorbě školních vzdělávacích programů a učebních plánů odborných předmětů tak, aby absolventi jednotlivých oborů nacházeli uplatnění na trhu práce," dodává ředitel Sauer.