Od prosince se městu nedařilo se společností Vodovody a kanalizace (VaK), která pro město sítě spravuje najít shodu v ceně vody. Město začalo od 1. dubna podepisovat s občany smlouvy, na jejichž základě bude vybírat poplatek za vodné a stočné na svůj účet. VaK to považuje za neoprávněné. Občanům nabídl nižší cenu než město a vybízí je, aby smlouvu podepsali s ním.

Návrh, aby se znovu mohlo jednat

Bouřlivou diskuzi zahájil zastupitel Ivan Bartoš. Protože situace je nepřehledná především pro občany města, navrhnul deset bodů, které by mohly zlepšit jednání obou partnerů. Znamenalo by to zastavit všechny změny, které město i VaK nyní dělají. První z bodů bylo vycházet při dohodě z nižší ceny za vodné a stočné, kterou navrhnul VaK.

Už tady se ale vše zadrhlo. Zástupci města upozornili, že jim VaK nikdy tak nízkou cenu nenabídl a není navíc jasné, zda počítá s odvody za čištění vody.

Při jednání létala i silná slova

Jako hlavní problém se ukázala otázka poplatku za čištění vody. Firma VaK ve svém návrhu počítal s pouhými deseti miliony korun. „Majitel čistírny po městu požaduje čtyřnásobek této částky,“ vysvětlila starostka Edita Vaňková. Město ale platí pouze dvacet milionů korun, které ji určil Vodosprávní úřad.

Během dlouhých debat létala i silná slova typu „není to pravda“, „teď ale lžete“ nebo „údaje byly úmyslně upravené“ a podobně. Rozdílné názory ale také zazněly v pohledu na to, kdo by měl iniciovat opravu kanalizace a jak je financovat.

Do diskuze se zapojili také přítomní občané. Žádali především, aby město jednoduše a jasně vysvětlilo lidem situaci. K tomu se přidal i zastupitel Zdeněk Rýznar, který požádal, aby město ještě jednou vysvětlilo celou situaci.

Protože se cena VaK ukázala jako nereálná, Ivan Bartoš tento bod stáhnul. Při hlasování ale zastupitelé nesouhlasili ani se zbylými částmi jeho návrhu.

Řešení se našlo už tento týden

Účastníci zasedání zastupitelstva museli mít dojem, že se obě strany asi ještě dlouho neshodnou. Ale opak je pravdou. Už tento týden radní schválili dohodu o vodném a stočném pro letošní rok. Za vodné zaplatí lidé 26 korun, stočné má činit 43,60 korun, sazba je včetně daně. VaK zaplatí nájemné ve výši 13 milionů 350 tisíc korun. Účinnost nové ceny by měla být od května. I přes tuto dohodu zůstává tvorba cen za vodné a stočné otevřeným problémem s řadou otázek, jak ukázalo poslední jednání zastupitelů.