V podstatě každá z okrajových čtvrtí se již nějakou formou negativně vyjádřila k novému pojmenování. Zatímco petici občanů ze Sochorovy ulice zastupitelé odmítli, na projednání čeká připomínka obyvatel Vorlechu. K tomu by mělo dojít nejspíš v březnu. Původní petici nyní doplnili signatáři dalšími informacemi.

Reagují tak na dopis právního oddělení městského úřadu, který je potěšil. Opět ale upozorňují na to, že podle nich nebyli o plánované změně včas informováni. „V září loňského roku nebylo možné reagovat a osobně se zúčastnit zasedání městského zastupitelstva, neboť oznámení o rozhodnutí přejmenovat ulice k nám dorazilo až v druhé polovině měsíce prosince. Je pravdou, že jsme na změny reagovali opožděně, ale nikdo z občanů je v této lokalitě neočekával a ani nepožadoval. Nebyli jsme dost dobře informováni o nastávajících změnách, například vhozenými letáky ve schránkách, plakáty v dotčených oblastech a v neposlední řadě domluvou přímo s občany, při procházení pracovníků úřadu těmito místy. Myslíme si, že by zastupitelé měli více naslouchat hlasu občanů a jejich přání v tomto dost zásadním rozhodnutí,“ stojí v novém dopisu zastupitelům.

Podle představitelů města byla informovanost dostatečná. „Návrh na přejmenování některých ulic byl zveřejněn elektronickou cestou na internetových stránkách města i v Novinách královédvorské radnice, které dostává každá domácnost ve městě zdarma do schránky,“ komentovala připomínky například starostka Edita Vaňková.

Autoři petice znovu navrhli zachování původního názvu Vorlech. „Byl vždy charakteristický svojí roztroušenou zástavbou a říkalo se, že tento ráz zůstane zachován. Vorlech není jen jedna dlouhá ulice, ale jeden celek,“ argumentují. I proto by uvítali například názvy Vorlech 1, Vorlech 2 nebo podobné.

Občané Vorlecha zjišťovali u poskytovatelů služeb GPS, zda je možné z organizačních důvodů jména ulic a čtvrtí „operativně“ měnit, pokud již byla změna provedena. Bylo jim sděleno, že ano, ovšem pokud je k tomu dostatek ochoty. „I pracovníci pošty považují změnu jmen za poněkud nešťastnou. Budou s tím mít naopak starostí více a zmiňovaný efekt zjednodušení jejich práce při doručování pošty to mít nebude,“ doplnili. Právě usnadnění orientace pro poštu a záchranné služby byly hlavním argumentem pro přejmenování.