"V minulých týdnech jsme zjistili, že některé skalní stěny v okolí Janských Lázní a Pasek nad Jizerou byly osazeny horolezeckými jistícími skobami. Někdo si zde takto vytvořil tréninkové cesty. Je potřeba si uvědomit, že taková aktivita na území národního parku může být v kolizi se zájmy ochrany přírody," upozornil vedoucí odboru péče o národní park Václav Jansa.

"Navíc je to zásah do majetkových práv, protože Správa KRNAP, jako majitel uvedených pozemků, k takové činnosti nedala souhlas. A to ani na území ochranného pásma. Je to stejné, jako by někdo vaši zahradu využíval ke své zábavě bez vašeho souhlasu. Nepominutelným faktem rovněž je, že pokud bychom takové nelegální vyznačení lezeckých cest strpěli, tak ze zákona ručíme za jejich bezpečnost. A uvedené cesty nejsou staticky bezpečné," připomněl Jansa.

Podle Správy KRNAP navíc existuje důvodná obava z ohrožení přírody, protože na uvedených lokalitách došlo i k vykácení dřevin, rostoucích na skalách, a k obnažení skalního povrchu. Existuje rovněž riziko rušení hnízdících ptáků a na stěnách rostoucích druhů rostlin, mechorostů a lišejníků. "Žádáme horolezce, kteří tyto nelegální cesty osadili, aby osazení odstranili," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.