Správa železnic vypsala pro druhé kolo minimální požadovanou cenu 1 milion a 142 tisíc korun, zatímco v prvním kole to bylo 9 milionů a 679 tisíc. Kupující se musí zaručit, že udrží provozuschopnost dráhy minimálně dalších pět let a doloží bankovní záruku 6,3 milionu korun. Výsledky hodnocení nabídek železniční tratě na Žacléřsku musí posvětit vláda.

"Správa železnic obdržela celkem čtyři nabídky. Hodnoticí komise 16. prosince nabídky otevřela, provedla kontrolu úplnosti formálních náležitostí nabídek, vyhodnocení nabídek a stanovila jejich pořadí podle jediného kritéria výběru - výše nabídnuté kupní ceny," řekl Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Vlakové nádraží v Žacléři je ve špatném stavu, na trati do Královce vlaky nejezdí v pravidelné dopravě od roku 2009.
Získá železniční trať u hranic armáda? Je to varianta prodeje žacléřské dráhy

O možnosti odkoupit dráhu na Žacléřsku uvažoval například spolek Přítel Krkonošského metra, který se zabývá drážní problematikou v Krkonoších a v Rokytnici nad Jizerou chce testovat provoz speciálních vlakotramvají. "Jakékoliv další informace k nabídkám bude možné sdělit, až se s výsledkem hodnocení seznámí všichni účastníci. Výsledky hodnocení nabídek budou muset být v závěrečném kroku předloženy k odsouhlasení vládě. Teprve vydání souhlasného usnesení vlády veřejnou soutěž ukončí a vítěz bude moct být vyzván k uzavření kupní smlouvy," upřesnil Gavenda.

Vlakové nádraží v Žacléři je ve špatném stavu, na trati do Královce vlaky nejezdí v pravidelné dopravě od roku 2009.
Nádraží a trať v Žacléři jsou k mání za milion. Ve hře je Krkonošské metro

Dva týdny před koncem podávání nabídek to přitom vypadalo, že se ani ve druhém kole nenajde žádný zájemce. V takovém případě by následovalo třetí kolo veřejné soutěže. Pokud by se ani poté nenašel zájemce, byl by majetek dráhy bezúplatně nabídnut ministerstvu obrany z důvodu zachování majetku pro potřeby obrany státu. To se však nestane. Správa železnic prodá železniční trať jednomu ze čtyř zájemců.

Na železniční trati Královec - Žacléř od roku 2009 nejezdí vlaky v pravidelné dopravě, občas se tam objeví mimořádný vlak železničních nadšenců. Už v roce 2010 žádala Správa železnic o zrušení celého úseku. Pak vzala žádost zpět, neboť se objevili zájemci o převzetí a provozování dráhy. Na trati je prakticky nereálné obnovení každodenního provozu, vlak ze Žacléře do Trutnova přes Královec je dobou jízdy naprosto nekonkurenceschopný silniční dopravě a po vybudování dálnice D11 se tento rozdíl ještě prohloubí. Trať vznikla v roce 1882 jako odbočka od dříve postavené trati z Trutnova do polské Lubawky.

Železniční stanice v Lamperticích je součástí regionální dráhy, kterou chce Správa železnic prodat.
Podívejte se, v jakém stavu jsou nádražní budovy, které prodává Správa železnic