Příručka obsahuje rady, zásady a informace o tom, jak se mají lidé postarat o jednotlivé skupiny živočichů, ať už jde o zvířata zdravá nebo poraněná. Brožura bude distribuována do obcí a měst regionu v rámci akcí, zaměřených na environmentální výchovu.

Jako e-knihu si publikaci může kdokoliv stáhnout na adrese www.krnap.cz/publikace. „Brožura například vysvětluje, jak poznat, kdy je dané zvíře v nouzi, nebo kdy se jedná o normální stav. Čtenáři se dozvědí, jaká hnízdní budka vyhovuje sýkorám, jaká rehkům, poštolkám, rorýsům nebo také netopýrům či čmelákům,“ vysvětlil mluvčí parku Radek Drahný.

V příručce jsou uvedeny kontakty, kam se lidé v regionu mohou obrátit na odbornou pomoc, když najdou živočicha v nouzi. Stejně tak jsou v ní uvedeny i právní předpisy upravující nakládání s volně žijícími organismy. Novinka byla vydána v rámci projektu Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN.