Jak uvedla Veronika Svobodová, tisková mluvčí radnice: „Rada města uložila právníkům a finančnímu odboru za úkol, aby vypracovali nutné analýzy záměru a posoudili, zda se jedná o správné rozhodnutí, nebo ne.“

Důležité rozhodnutí nechtějí uspěchat

Podle slov starosty Ivana Adamce funguje podobný model například v Hradci Králové. „Bytový podnik se stará o městský majetek, konkrétně o bytový fond, takže správa městských sportovišť by do jeho agendy logicky patřila,“ uvedl starosta a pokračoval: „Proto jsme se rozhodli dát ještě možnost této variantě. Jedná se o důležité rozhodnutí, které nechceme uspěchat.“

Průhlednější financování

Trutnovská radnice se rozhodla oddělit správu sportovišť od financování sportovních oddílů loni v létě. Obě činnosti dosud řídí občanské sdružení Lokomotiva Trutnov. Od oddělení aktivit si město slibuje průhlednější financování sportu a zároveň rovné podmínky pro jednotlivé sportovní oddíly.

Trutnovská Lokomotiva spravuje sportovní areály od devadesátých let. Počet oddílů však od té doby vzrostl a rozrostla se i sportoviště. Podle vedení města je tak společné financování spíše překážkou. Město údržbu sportovišť každoročně dotuje ze svého rozpočtu, loni se jednalo o 15 milionů korun, které pokryly část nákladů.