Propagují chemii

„Od ledna realizujeme projekt Zkvalitnění podmínek pro výuku aplikované chemie, který je zaměřen na podporu přírodovědných oborů a popularizaci chemie u žáků střední a 8. a 9 tříd základních škol," vysvětlila Monika Štodtová, zástupkyně ředitele SŠIS.

Například se žáci 2. a 3. ročníku účastnili  již v květnu 2013 stáže v laboratořích Vysoké školy chemickotechnologické Praha, kde se seznámili mimo jiné i s laboratorní výrobou kontaktních čoček, zkouškou jejich kvality, mícháním plastických směsí a jejich mechanickými zkouškami. „Pro žáky základních škol budou realizovány chemické turnaje a exkurze do firem.  Žáci ZŠ Chvalkovice se účastnili v září exkurze na Technickou Univerzitu v Liberci, do laboratoří robotiky," dodala Štodtová.

Na tento projekt navázala SŠIS v září dalším projektem Podpora přírodovědného  vzdělávání v Královéhradeckém kraji. „Projekt je mimo popularizaci chemie u žáků středních a základních škol zaměřen také na popularizaci dalších přírodních věd, a to biologii, fyziku, informatiku a tvorbu odborných cizojazyčných slovníků," doplnila zástupkyně Štodtová.

Žáci 8. a 9. tříd partnerských škol se účastní programu v nově vybavené laboratoři, který navazuje na školní osnovy. „Žáci mají možnosti vyzkoušet si řadu chemických pokusů v blocích laboratorních cvičení, či zhlédnout zajímavé  demonstrační pokusy," dodala Štodtová.

Moderní laboratoř byla otevřena v září. „Pomáháme   základním školám, které nemají podmínky pro konání pokusů nebo nejsou vybaveny pro realizaci chemických pokusů. Doplňují výuku laboratorních cvičení základních škol o další pokusy a další laboratorní metody," uvedl ředitel školy Petr Vojtěch.

Další modernizace

V lednu škola zakoupí nový UV – VID spektrofotometr a další mikroskop s vizualizací pro rozšíření možnosti výuky analytické chemie a také se zaměří se na rekonstrukci digestoří v laboratoři.