Všem jsme položili stejné otázky, jejich odpovědi najdete nejen na stránkách našeho Deníku, ale také na našem webu. Dnes odpovídá lídr České pirátské strany v Trutnově Martin JIRÁNEK.

Jaká část města je podle vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Já osobně nepovažuji žádnou z částí města za nějak zvlášť zanedbanou. Jedná se pouze o některé více či méně zanedbané budovy či ulice. V zásadě je nutno říci, že Trutnov zaznamenal za posledních 20 let obrovský pokrok směrem ke zlepšení životních a kulturních podmínek pro žití svých obyvatel. Myslím, že každý Trutnovák může konstatovat, že Trutnov je v porovnání s jinými stejně velkými městy velmi dobrým místem ke spokojenému životu. Otázkou je samozřejmě to, zda by tento pokrok nebyl ještě výraznější, kdyby občané mohli hospodaření města více kontrolovat.

Co vám ve vašem městě chybí?
Zaprvé výrazně vyšší a podrobnější informovanost o činnosti a financování města. Rozpočet města je zhruba 500 miliónů korun, z nichž většina je z našich daní a poplatků. Myslím, že nejsem sám, kdo by rád věděl víc o tom, co se s jeho penězi děje. K tomu by mohl velmi levně a efektivně sloužit internet. Zadruhé mi chybí výrazně vyšší podpora alternativní kultuře. Velká investice do Společenského centra pozitivně rozšíří hlavní kulturní směry, ale také odebere hodně z podpory méně významným projektům a akcím. Skvěle bychom mohli využít právě uvolněné prostory Národního domu například pro netradiční představení, nové i stávající kulturní a společenské spolky, hudební či taneční skupiny. Navíc bychom měli hledat možnosti i v městském rozpočtu, jak toto podpořit. Přilákali bychom tak více dalších návštěvníků, což by určitě ocenili trutnovští obchodníci.

Co byste udělal jako první v pozici starosty?
Není mojí ambicí stát se přímo starostou. Naším cílem je dostat se do zastupitelstva a přinést nové myšlenky, nápady a ideje. Prosazovat zájmy především mladých lidí, kteří jsou unaveni politikou nebo k ní mají přímo odpor, a mají pocit, že se stejně nic nezmění. Mladí lidé díky svým zkušenostem s internetem vědí, že nejsme strana zlodějů filmů. Máme kvalitní a moderní program zaměřený na internet, otevřený stát a mladé. Každopádně mým prvním krokem by byla výzva všem zastupitelům, aby odhodili předvolební rozmíšky a spojili se v co největší snaze ještě více zlepšit kvalitu života všech našich občanů a ne jen těch, kteří je přímo volili.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojený?
Toto je poměrně složitá otázka. Vždy je co zlepšovat. Především v něčem tak velkém, jako je okresní město. Byl bych určitě spokojený ve chvíli, kdyby na městských internetových stránkách mohli lidé rychle a snadno najít vše, co se ve městě děje, všechny potřebné informace, a také vše, co se děje s jejich penězi, které do městské pokladny přesouvají ze svých daní, aby měli větší možnosti ověřovat, jak jejich volení zástupci pracují a zda je důvěra v ně vložená oprávněná.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Odpovím vám slovy z filmu Marečku, podejte mi pero. Pracoval bych jako ďas. Jak jsem řekl v jedné z předchozích otázek, není mou ambicí stát se starostou. Myslím, že do této funkce je třeba se vypracovat postupným vývojem a prací. Ale jako zastupitel jsem určitě ochoten pracovat velmi usilovně a užívat svých schopností a zkušeností s moderními technologiemi v nejlepším zájmu našeho města.

Koho byste k sobě do úřadu starosty pozval jako prvního?
Každého občana, který má nějaký nový nápad, myšlenku nebo ideu, která by přispěla ke zkvalitnění fungování městských orgánů, dalšímu rozvoji města či lepšímu životu jeho obyvatel. Starosta je de facto zaměstnancem občanů města, proto by měl prioritně naslouchat jim.

Jak snášíte kritiku?
Konstruktivní a věcnou kritiku vítám. Kritiku jen pro kritiku a kritiku vedenou zlým úmyslem rád nemám. Nikdo není dokonalý a každý občas děláme chyby. Pokud jsou nám vysvětleny pozitivním způsobem a vezmeme si z této kritiky to správné, je to jen dobře pro nás i pro naše okolí. Každý se na problém dívá ze svého úhlu, ale jen pohled z více úhlů nám dává celý kruh.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Mezi politiky domácími ani světovými nemám žádný vyložený vzor. Je sice moderní hlásit se k nějakým vzorům, ať už třeba Napoleon nebo Churchill, ale já takový vzor nemám. Každý velký politik měl či má své kladné vlastnosti a vykonal celou řadu dobrého, ale stejně tak měl každý záporné vlastnosti a udělal nějaké třeba i odsouzeníhodné činy. Za vzor si dávám právě ty kladné vlastnosti, pozitivní činy a myšlenky.

Jaké schopnosti vašich konkurentů byste rád měl?
Já schopnosti svých konkurentů moc dobře neznám. Určitě je dobré umět naslouchat, jednat s lidmi a dokázat vysvětlit svůj názor. (red)

MARTIN JIRÁNEK:

Narozen: 10. 4. 1978 ve Dvoře Králové
Vzdělání: studující Univerzitu Hradec Králové
Současné zaměstnání: Humlnet Creative – analýzy projektů a internetový marketing
Záliby: knihy, především sci-fi, běh, nohejbal, hudba, přátelé
Rodina: svobodná
Strana: Česká strana pirátská
Motto: „To, co dáváme, dostáváme zpět.“

NAPSAL O SOBĚ:

Jmenuji se Martin Jiránek, je mi 32 let a narodil jsem se 10. 4. 1978 ve Dvoře Králové. V Trutnově jsem vystudoval základní školu a gymnázium. Poté jsem několik let studoval v Praze ČZU a ČVUT a nakonec jsem našel zalíbení v informačních technologiích a aktuálně se připravuji na státnice na UHK. Již několik let vedu společnost Humlnet Creative, kde se specializuji na analýzy projektů a internetový marketing. Zároveň provozuji regionální portál určený pro prezentaci aktivit místních firem a organizací www.infolist.cz. Mými koníčky jsou knihy, především sci-fi. Často běhám nebo hraji s přáteli nohejbal. Mám rád taneční hudbu i povídání s kamarády.