Všem lídrům jsme položili stejné otázky, jejich odpovědi najdete nejen na stránkách našeho Deníku, ale také postupně na našem webu www.krkonosskydenik.cz. Dnes odpovídá Alena SVOBODOVÁ, lídr turnovské KSČM.

Jaká část města je podle vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Na tuhle otázku se mi těžko odpovídá. Nemyslím si, že některá část města by byla výrazně zanedbaná. Ale například řada chodníků, a to nejen v okrajových částech města, je stále ve špatném stavu a hrozí nebezpečí úrazů. Stejně tak by bylo potřeba prověřit a zlepšit současný stav veřejného osvětlení. V některých ulicích se lidé po setmění opravdu mohou bát o svoji bezpečnost. Určitě je potřeba zlepšit současný stav parků na Šetřilovsku. Nepříznivě se na nich podepsala i poslední přírodní katastrofa. Přitom je to nádherná odpočinková zóna pro Turnováky, navíc v sousedství rozsáhlé bytové zástavby, penzionů pro seniory a škol. A městské centrum například hyzdí chátrající budova starého kina, kterou město předtím ve slušném stavu prodalo. Tentokrát se nepotvrdilo, že jedině soukromý vlastník se o svůj majetek dobře postará.

Co vám ve vašem městě chybí?
Určitě to je venkovní koupaliště. To bývalé v Dolánkách bylo bohužel na konci devadesátých let tehdejším vedením města a hlasy městských zastupitelů zlikvidováno. Plány na výstavbu rekreační zóny s koupalištěm, krytým bazénem a zimním stadionem v areálu Maškovy zahrady zůstaly zatím jenom nereálnou vizí. Osobně si ale myslím, že vzhledem k poloze toto místo není nejvhodnější pro zmíněné záměry. Za velký problém považuji nedostatek startovacích bytů pro mladou generaci. Například místo rozprodeje městského bytového fondu bylo možné některé, dnes už bohužel prodané domy využít k tomuto účelu. Určitě mi chybí i fungující klub pro volnočasové aktivity mládeže. Očekávala jsem, že takový klub vznikne v nově vybudované Střelnici. Škoda, že sami mladí nevyvíjejí v tomto ohledu větší iniciativu.

Co byste udělala jako první v pozici starostky?
Nejdřív bych se asi musela vzpamatovat z velkého překvapení. Otevřít šampaňské na oslavu umí každý, ale starosta je od slova starati se a ne slaviti. Takže jak se znám, vzala bych do ruky papír a tužku a začala sepisovat, s kým bych se chtěla co nejdřív sejít a radit se, jak dál. A samozřejmě sdělit svým budoucím spolupracovníkům své záměry a představy o dalším rozvoji města.

V jakém okamžiku byste prohlásila z pozice starostky, že jste spokojená?
Takový okamžik si neumím představit. Samozřejmě, že znám pocit radosti z dobře vykonané práce, ale spokojenost je prchavý pojem. Člověk si ho obvykle uvědomuje až později a hlavně, jakmile propadne pocitu sebeuspokojení, začíná ztrácet sebekontrolu, a to může vést ke špatným koncům. Město, to je složitý živý mechanizmus a staví před starostu stále nové úkoly a problémy. A každý problém vyřešený ve prospěch občanů je motivací pro řešení dalších.

Kolik hodin týdně chcete jako starostka pracovat?
Tolik, kolik by bylo potřeba – a také kolik bych vydržela. Dobrý starosta má podle mne stejně jako dobrý lékař nebo učitel v podstatě neomezenou pracovní dobu. Ovšem i odpočívat se musí umět a snad bych i to zvládla.

Koho byste k sobě do úřadu starostky pozvala jako prvního?
Pana prezidenta. Znáte přece písničku Jaromíra Nohavici: Pane prezidente, vy totiž všechno víte, vy si poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte… Ale teď vážně: například bývalou starostku. Jistě by mi měla co říci. Ale určitě by se našla celá řada ochotných rádců, kteří by mne přesvědčovali, co mám právě udělat.

Jak snášíte kritiku?
Znáte někoho, komu by dělala kritika, zvláště ta nespravedlivá, dobře? Jenže já si o sobě myslím, že jsem sama někdy až příliš sebekritická a kritiku rozhodně beru. Vždyť může pomoci uvědomit si nedostatky a odstranit je. Koneckonců i ve škole často vyzývám žáky k tomu, aby přicházeli s podněty i s kritickými připomínkami k průběhu mých vyučovacích hodin.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Kdybych byla ekonom, tak asi Karel Marx, jehož učení je dodnes v mnohém aktuální, ke kterému se hlásí dokonce i v dnešním Německu a mají po něm pojmenované ulice. Ale protože jsem učitelka, tak samozřejmě Jan Amos Komenský. To nebyl jenom učitel nebo teolog, on byl také velký spisovatel, filozof a politik, který v mnohém předběhl svou dobu. Značnou část svého života prožil v nuceném exilu, takže se vlastně stal i politikem přinejmenším evropským.

Jaké schopnosti vašich konkurentů byste rád měl?
To je dobrá otázka k přemýšlení. Celý život jsem byla „svá“, někdy jsem na to doplácela, ale já už jiná nebudu. Někteří moji kolegové jsou určitě sebevědomější, někteří možná řeší problémy rychleji a nedělají si s nimi tolik těžkou hlavu. Možná umí lépe rozlišovat věci více a méně podstatné a nezahlcují se každodenní prací „nadoraz“. Určitě by mi tato schopnost usnadnila život. (red)

ALENA SVOBODOVÁ

Narozena: 4. 1. 1948 v Liberci
Vzdělání: Karlova univerzita v Praze – ruský jazyk, český jazyk a občanská nauka – tituly Doc. PhDr. a CSc.
Současné zaměstnání: středoškolská učitelka na OAHŠ a SOŠ v Turnově
Záliby: četba knih, a sport (jízda na kole a spinning)
Rodina: vdaná, 2 děti
Strana: KSČM
Motto: „Nabízím poctivou práci v komunální politice ve prospěch občanů Turnova.“

NAPSALA O SOBĚ:

Alena Svobodová, narozena 4.1. 1948 v Liberci. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, aprobaci ruský jazyk, český jazyk a občanská nauka. Pedagogickou dráhu jsem začínala na SOŠ a SUPŠ v Turnově, poté až do roku 1990 jsem působila na VŠST v Liberci jako docentka. Vědeckou aspiranturu jsem absolvovala na Filosofické fakultě Moskevské státní univerzity. V současné době působím jako středoškolská učitelka na OAHŠ a SOŠ v Turnově. V letech 1998 – 2002 jsem byla poslankyní PČR za KSČM. Od roku 1994 do současné doby (kromě jednoho volebního období) jsem členkou turnovského zastupitelstva. Mými koníčky jsou četba knih a sport, především jízda na kole a spinning.