O tom, jak zlepšit podmínky života ve městě už třetí rok jednala asi sedmdesátka občanů s mnoha odborníky v Kulturním centru Střelnice. U desítky diskusních stolů tu lidé své názory konzultovali s představiteli radnice, se zástupci jejích odborů i komisí.

Hlavní téma

Za pomoci moderátora Petra Švece z Národní sítě zdravých měst ČR, v úvodu starosta Tomáš Hocke zhodnotil výsledky minulého roku. V něm se město posunulo dál v návrhu poslední úpravy územního plánu, do nějž patřily dvě nejdůležitější oblasti: závěrečná příprava výstavby chybějícího sportovního areálu v Maškově zahradě a řešení koridoru budoucí rychlostní komunikace R-35. Občané se pak vyslovili k tomu, co je potřeba doplnit, aby se, jednoduše podle slov Švece, ve městě dobře žilo.

Bod po bodu

V oblasti sociálních služeb a bydlení označili občané Turnova za prioritu vyřešení bydlení pro osoby sociálně vyloučené a finanční podporu zajištění tísňové služby pro seniory. V podnikatelské sféře a rozvoji cestovního ruchu městu údajně nejvíce chybí záchytná parkoviště a komunikace mezi podnikateli a čerstvými absolventy středních škol. U ochrany životního prostředí nejvíce chtějí prověřit existenci rakovinotvorných herbicidů, údajně vycházejících při produkci z místní provozovny Juta a také exhalace v průmyslové zóně Vesecka, které mohou mít vliv na vodní zdroje města.

Ve zdravotnictví a životním stylu lidi nejvíce trápí kouření i desetiletých dětí a užívání drog v parku i velké rezervy města v pohybových aktivitách mládeže. Trápí je například, že draze budovaná sportovní hřiště u všech škol nejsou trvale přístupná mládeži a veřejnosti.

Školství chybí plnohodnotná budova základní školy v Turnově 2 a rekonstrukce školy v Mašově. V oblasti kultury a volnočasových aktivit vznikl největší požadavek na přestavbu či přestěhování Markovy knihovny, zazněl i razantní návrh na nestavění zimního stadionu v Maškově zahradě. Oblast dopravy letos kupodivu ustoupila z popředí zájmu, když se veřejnost vyslovila „pouze" k nedostatečné regulaci dopravy do průmyslové zóny a ke konečné úpravě povrchu v slepé části Palachovy ulice. Při hodnocení městského úřadu padla kritika špatné činnosti městské policie, nedostatečnou regulaci provozu heren a nočních barů i řešení zásobování provozoven v centru města.

U „stolu mladých" zazněl největší požadavek na návaznost městské dopravy na dálkové spoje z okolí, chybějící komunitní centrum mládeže spojené s městskou knihovnou a rovněž potřebu větší soudržnosti, spolupráce a ohledu na všechny věkové skupiny obyvatel.

Otakar Grund