Vystoupí také skupina Bezdechu Quartet se skladbami barokních i současných mistrů. Po řadě vlastivědných publikací Radvanice, Janské Lázně, Jívka, Černý Důl, Chvaleč a Mostek vydávají členové redakčního týmu soustředěného okolo pracovníků Státního okresního archivu v Trutnově další publikaci, věnovanou tentokrát obci Staré Buky. Jejich kniha je informačně velmi bohatá a doplněná o historické i současné obrazové přílohy. Obsahuje bezmála 250 snímků, z toho více jak 150 historických. Po úvodu následuje přehledný popis historie obce od první písemné zmínky v roce 1355 až do současnosti. Autory kapitol o dějinách do roku 1945 jsou Václav Horák a Roman Reil. Historii po roce 1945 velmi podrobně zmapoval Martin Kubásek.

Autoři začínají popisem přírodních a geografických poměrů a správním vývojem obce, následuje rozbor názvu obce a její historický vývoj. V části o církevní správě obce jsou podrobně popsány dějiny zdejšího kostela svaté Anny, připomenuty jsou jednotlivé samoty a části obce jakými byly Jiřský Důl, Oblanov, Dolníky, Hajnův dvůr, Na Klínu, Syrovátka, Ovčárna nebo Starost. Kniha se věnuje místnímu zámku, škole, peněžním ústavům, spolkům, poště či četnické stanici. Čtenáři najdou pojednání o živnostech, pivovaru a hostincích, lnářském podniku a vinopalně židovské rodiny Lichtensteinových, panské pile a olejně.

Velmi zajímavá a rozsáhlá je podkapitola věnovaná mlýnům nebo místním památkám – kostelu, zámku, křížkům nebo náhrobníkům z let 1522 až 1614 na místním kostele. Nechybí kapitola o významných rodácích nebo místních pověstech. Zajímavé je rovněž zpracování dějin obce po roce 1945 z pera archiváře Martina Kubáska. Autor tohoto textu připomíná všechny pohnuté události tohoto období ve Starých Bukách. Začíná situací ve Starých Bukách krátce po osvobození, věnuje se dále odsunu německého obyvatelstva a následnému osidlování českým obyvatelstvem z vnitrozemí. Valná většina událostí v tomto období je spojená hlavně se vznikem jednotného zemědělského družstva, popisuje ale také školství, kulturu nebo spolkový život v obci.

Závěrečné stránky pak patří soudobým dějinám obce po roce 1989. Připomínají obnovu kostela svaté Anny, rekonstrukci zámku či opravu sochy svatého Jana Nepomuckého nebo udělení znaku a praporu obci. Vše doplňuje bohatý obrazový materiál - historické fotografie, reprodukce historických plánů a jiných archiválií, počínaje první písemnou zmínkou o obci z konfirmačních knih pražského arcibiskupství z roku 1355. Fotografie ze současnosti pořídil trutnovský fotograf Ctibor Košťál. Na snímcích zachytil místní památky i přírodní scenérie obce ze všech ročních období.

Zdařilou grafickou úpravu knihy připravili Tomáš Mates a Klára Kavanová. Kniha je rovněž doplněna soupisy majitelů domů z let 1654 – 1906 a v dnešní době nezbytným resumé v němčině a angličtině. Nechybí bohatý seznam pramenů a literatury nebo přehledné mapy celého katastru od Jana Slovíka. Publikace by měla sloužit všem místním obyvatelům, návštěvníkům i dalším zájemcům o místní historii, jako důležitý zdroj informací. Barevnou publikaci o 200 stranách si budou moci zájemci po křtu zakoupit především na Obecním úřadě ve Starých Bukách.

Eva Tomková