Neměly by nikdy skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo pohozené na veřejném prostranství. Odbor životního prostředí turnovské radnice informuje řidiče o možnostech, kam odložit nepotřebné pneumatiky. „Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o zpětném odběru. Ta se týká výrobců, dovozců i prodejců. Pneuservis, který prodává nové pneumatiky, tak vždy musí na vyžádání poskytnout občanovi či zákazníkovi informaci, na jakém sběrném místě v obci lze staré pneumatiky bezplatně odevzdat. Tato místa nezřizuje obec, ale přímo na své náklady výrobci či dovozci pneumatik.

Obvykle dodavatelé zřizují místo zpětného odběru přímo u pneuservisů, přičemž každému dodavateli stačí mít zřízeno alespoň jedno místo v obci. Pokud tuto informaci od prodejce občan neobdrží, pak je prodejce povinen od něho tyto pneumatiky odebrat přímo ve své provozovně a nemusí tak s pneumatikami jinam. Za neinformování zákazníka o místě zpětného odběru hrozí prodejci dle zákona o odpadech pokuta,“ upozorňuje řidiče Zuzana Sedláková z turnovského odboru životního prostředí. Seznam veřejných míst zpětného odběru je dostupný například na www.eltma.cz.