Zhruba tři desítky občanů naslouchaly novinkám, které se za poslední rok udály v jejich lokalitě. Lidé kvitovali splněný požadavek vodorovné značení křižovatky u Gymnázia Turnov nebo označení chodníku pro pěší před Granátem.

VÝTAH V DOMOVĚ

Z větších investic do domova s pečovatelskou službou starosta vyzdvihl výměnu výtahů, která se uskutečnila v dubnu a stála skoro tři miliony korun. „Bohužel se za poslední rok nepovedly splnit všechny požadavky místních obyvatel, a tak prozatím musí dále čekat na autobusovou zastávku. Již se na ni však zpracovává studie," vyjádřil starosta naději v řešení.

V diskusi se hovořilo i o výsadbě a kácení stromů. Mezi jedním z požadavků bylo pokácení a výměna lámajících se akátů. Jiným, byť také ekologickým tématem, jsou místa a nádoby na tříděný a směsný odpad. Od obyvatel Výšinky vzešly náměty na změnu míst některých popelnic. Jednoduchým a levným způsobem se zajistí větší počet parkovacích míst i bezpečnější přístup k nádobám na odpad. Díky interakci dalších obyvatel se také přišlo na chybějící kontejner na papír v jiné části sídliště.

I sídliště na Výšince se potýká s problémem parkování a špatným stavem komunikací a chodníků pro pěší. Starosta Hocke upozornil, že vše záleží na množství financí. „V letošním roce jsme se na opravy chodníků trochu zaměřili. I když bych chtěl více, tak musíme spravedlivě opravovat všechny lokality města. Tady se nám podařilo opravit hlavní chodník vedoucí pod samoobsluhou a další kus vedoucí od obchodu dolů," vysvětlil starosta. K chodníkům patří i místa odpočinku, které by hlavně senioři velice ocenili.

PŘEJÍ SI LAVIČKY

Vznesli požadavek na umístění několika laviček po sídlišti. Na závěr setkání se starosta Tomáš Hocke vydal s obyvateli do terénu, kde mu účastníci přesně ukázali místa, navrhovaná pro zlepšení.

(jm. šup)