David Hlaváč se narodil 16. února 1975 v Litoměřicích, vystudoval ČVUT v Praze, povoláním je živnostník-řemeslník. Od roku 2011 je členem místního sdružení ODS v Jilemnici. V komunálních volbách v roce 2018 byl zvolen do zastupitelstva a rady města Jilemnice. Od stejné doby vykonává také funkci politika Zdravého města Jilemnice. Je předsedou klubu orientačního běhu OK Jilemnice a místostarostou Jilemnického okrašlovacího spolku. Jeho předchůdce Vladimír Richter je rozhodčím v baseballu a rozhodcoval zápasy mistrovství Evropy a světa, dokonce na MS v Tchaj-wanu 2017.

"Přistupuji k funkci starosty se vší vážností a respektem. Pozice starosty pro mě znamená hlavně odpovědnost," uvedl David Hlaváč.

"Prioritou pro mě zůstává, aby město bylo zdravé a zdravě se chovalo. A zdraví města podle mého začíná u jeho infrastruktury, tedy sítí jak energetických, tak těch dopravních, které budou sloužit hlavně zdravému pohybu, protože jsme přeci jen město krátkých vzdáleností," řekl nový starosta Jilemnice.

"Je třeba dotáhnout rozjeté projekty a neustat v přípravě těch nových. A věřím, že se podaří posunout informovanost vůči občanům právě o těchto nových projektech, akcích a dění ve městě, které se týká nás všech," dodal David Hlaváč.