Titul přijal z rukou starosty SH ČMS Karla Richtera a dalších vysokých představitelů sdružení společně se čtyřiceti hasiči z celé republiky. Vladimír Svoboda je zřejmě jediným člověkem v kraji, který věnoval více jak šedesát let aktivní činnosti v obci Bělá.

Od roku 1964 byl tajemníkem obce, v roce 1992 byl zvolen starostou, tuto funkci vykonává dodnes. Téměř šedesát let je aktivním hasičem. Začínal jako vedoucí mládeže, stal se také velitelem požární jednotky. Měl výrazný podíl na stavbě hasičské zbrojnice. Vždy odváděl kvalitní práci, přestože pracoval v textilním průmyslu, kromě jiného v pozici ekonoma nebo ředitele závodu Kolora.

Obětovat se je pro něj typické, nikdy nevyhýbal žádné práci. Prosazoval a podporoval zájmy hasičů, dokázal stmelit jejich kolektiv stejně, jako lidi v obci. V roce 2013 obdržel poctu hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu. „Při udělování titulu Zasloužilý hasič se mi promítl ve vzpomínkách celý hasičský život. Nebránil jsem se dojetí, jsou to neopakovatelně krásné pocity. Ocenění si velice vážím," uvedl.

Vladimír Svoboda je člověkem, kterému by jeho elán, pracovitost, obětavost a vstřícnost mohl mnohý závidět. Je člověkem, který má rád lidi a otevírá pro ně dokořán své srdce.    Věra Nutilová