Dopis se týká plánovaného trasování koridoru R 35 městem a územím Chráněné krajinné oblasti Českého ráje.

Požadují jinou trasu komunikace R 5

„Vážený pane ministře, většina členů Městského zastupitelstva vyjádřila dvakrát nesouhlas s trasováním komunikace R 35 přes území města Turnova, neboť je přesvědčena, že zásadně zasáhne do obydlené části Turnova a výrazně poškodí život obyvatel města," píše starosta Hocke v úvodu dopisu.

V něm současně uvádí, že přijaté Zásady územního rozvoje Libereckého kraje jsou i přes nesouhlas politické reprezentace Turnova v této dokumentaci respektovány, nicméně držení dvou územních rezerv pro stavbu této komunikace je pro město Turnov z dlouhodobého hlediska nepřijatelné.

Starosta Hocke zároveň požaduje to, aby na úrovni ministerstva dopravy, ministerstva pro územní rozvoj a vedení Libereckého kraje bylo jednáno o alternativním řešení R 35 tak, aby nepoškodilo Český ráj a současně vyřešilo problémy místních obcí s dopravní zátěží.

Je třeba seriozní zpracování studie

Tomáš Hocke se v dopise rovněž obrací s žádostí na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby seriózně přistoupila ke zpracování studie proveditelnosti průchodu kapacitní silnice R 35, která by minimalizovala rozsah chráněných ploch, uvedených v Územním plánu města.

Starosta Tomáš Hocke, který úřad převzal po svém únorovém zvolení, Krkonošskému deníku zdůraznil, že příznivcem současného trasování zmíněné komunikace územím města není, avšak ze zákona je povinen respektovat dosud učiněné legislativní kroky vyššího správního celku, kterým je Liberecký kraj, potažmo i ministerstva.

Podle starosty Hockeho jsou tak nyní na tahu orgány, které disponují rozhodovací pravomocí.

Otázka, proč v minulosti tyto orgány nerespektovaly stanovisko politických představitelů území, jehož se stavba nejvíce dotýká, se nad celou kauzou vznáší už více než dvě desítky let.

Otakar Grund