Důležitým datem je 14. září, do kdy mohou dotčené obce vyjádřit na ministerstvo životního prostředí připomínky. K tomu mimo jiné směřuje i schůzka, plánovaná na úterý. Starostové obcí ohrožených průzkumem se sejdou v zasedací síni Městského úřadu Trutnov. „Chceme sjednotit náš postoj, z čehož by měl vzejít společný postup. Naše stanovisko k průzkumu je dlouhodobě negativní. To by tu mělo jasně zaznít a být pro ministerstvo pádným argumentem," řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.

Jeho slova potvrzuje i starosta Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk Špringr. Ten je zároveň předsedou Svazku obcí Jestřebí hory, na jehož území se průzkum týká 18 obcí. „Jednali jsme o tom a chystáme i pro ostatní jakýsi podklad k vyjádření. Na jednání jsou pozvány všechny dotčené obce včetně čtyř z Náchodska a každá by měla ministerstvu svůj názor sdělit. Ministr Chalupa sice představil návrh moratoria na průzkum břidlicového plynu, které by mělo platit do června 2014, ale i když ho vláda schválí, tím to nekončí. Je proto důležité, aby každý dal jasně najevo svůj postoj." Iniciátory setkání jsou starostové tří největších dotčených měst, Trutnova, Rtyně a také Červeného Kostelce.

Druhý pokus

Původní záměr průzkumu těžby břidlicového plynu se týkal 56 obcí regionu včetně CHKO Broumovsko. Po protestech veřejnosti i obcí a následném zrušení souhlasu k průzkumu ale podala těžařská společnost Basgas Energia Czech na ministerstvo životního prostředí žádost novou, upravenou. Podle té chce hledat plyn na výrazně menší ploše. Vypadla chráněná krajinná oblast i většina Náchodska. A rázem je situace opačná. O polovinu zmenšené území leží především na území Trutnovska.