Podle ŘSD se má stavět tento dálniční úsek v letech 2024 - 2027. Nyní se zabývá především zpracováním znaleckých posudků k výkupu pozemků a nemovitostí a hydrogeologickými vrty v Bernarticích a Královci v místě budoucích dálničních odpočívadel. Kolik nemovitostí a pozemků musí vykoupit?

Poláci se k hranicím dostanou v roce 2023. Jejich rychlostní silnice S3 končí v Bolkówě a na státní hranice zbývá vybudovat 31,4 kilometrů. Těsně u hranic vznikne také nejdelší silniční tunel v Polsku, dlouhý 2,3 km. U Trutnova budou dva půlkilometrové tunely - v Poříčí a za Trutnovem směrem na Zlatou Olešnici.

ŘSD vykoupí šest objektů nemovitostí

V letošním roce začne na budoucí trase dálnice z Trutnova výkup pozemků. Mluvčí ŘSD Jan Studecký sdělil, že je potřeba vykoupit šest objektů nemovitostí. K žádným komplikacím podle něj zatím nedošlo.

„Je třeba vypořádat celkem 161 listů vlastnictví ve dvanácti katastrálních územích celé trasy, jejíž součástí je šest objektů nemovitostí. Přesné počty listů vlastnictví a seznamy pozemků budeme mít k dispozici po zpracování čistopisu dokumentace pro stavební povolení,“ upřesnil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Zdroj: Youtube

V současné době probíhá zadání na zpracování znaleckých posudků, na základě kterých budou zahájeny výkupy celých pozemků. „Na výkupy celých pozemků totiž není nutné mít vyhotoven geometrický oddělovací plán. Výkupy zbývajících rozdělených pozemků budou zahájeny po zpracování dokumentace pro stavební povolení, po které bude následovat vyhotovení záborového elaborátu, geometrických oddělovacích plánů a znaleckých posudků,“ vysvětlil Studecký. „Žádné komplikace v současné době nejsou,“ ujistil.

Vrty u odpočívadel

Ředitelství silnic a dálnic uvádí jako předpokládaný termín dálniční stavby Trutnov - státní hranice roky 2024 – 2027. Povede specifickým kopcovitým terénem. Na trase vzniknou velké mosty v Poříčí, ve Zlaté Olešnici a mezi Bernarticemi a Lamperticemi. Posledně jmenovaný bude vysoký 42 metrů. „Snažíme se zrychlit přípravu stavby nestandardními kroky, jako například zahájením výkupů pozemků před odevzdáním čistopisu dokumentace pro stavební povolení a podobně, abychom předpoklad realizace stavby zkrátili,“ řekl Studecký.

Těsně před polskými hranicemi, v obcích Bernartice a Královec, ŘSD provede hydrogeologické vrty. Bude to v místech, kde dojde k vybudování dvou dálničních odpočívadel. „Hydrogeologické vrty budou sloužit pro ověření potenciálu využití podzemní vody jako vodního zdroje pro účely budoucích odpočívek Bernartice a Královec. Předpokládáme, že práce budou dokončeny do konce července letošního roku. Jedná se o běžný postup v přípravě staveb,“ uvedl mluvčí ŘSD.

Od Trutnova postaví 25 mostů

Na rozestavěném úseku dálnice z Hradce Králové do Jaroměře je hotová většina hrubých zemních prací a přeložky inženýrských sítí. Po zimní přestávce začala výstavba mimoúrovňové křižovatky v Plotištích a Smiřicích. Pokračuje i výstavba mostů. Letos dojde k vybudování spodních a vrchních staveb jednotlivých mostů.

Nejdelší most povede přes Trotinu a bude dlouhý 396 metrů. Z Hradce Králové do Jaroměře jich má být celkem 19 o celkové délce 1168 metrů, z Trutnova na hranice s Polskem dokonce 25 o celkové délce 4017 metrů. Po dálničním úseku z Hradce Králové do Jaroměře by se mělo jezdit za dva roky.

Zdroj: Youtube

Mluvčí ŘSD odpověděl také na dotaz, jakým způsobem zkomplikovala dálniční výstavbu pandemie koronaviru. „Koronavirová situace určitým způsobem ovlivňuje stavbu. Toto ovlivnění je Zhotovitelem stavby průběžně dokladováno a tento vliv bude muset být řádně prokázán. Momentálně jsme ve fázi kontroly těchto předávaných podkladů,“ reagoval Jan Studecký.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz (url: https://www.surveymonkey.com/r/Cesivpohybu).