Ve slepé uličce uvízla situace se zahájením výstavby dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Ředitelství silnic a dálnic plánovalo na konci letošního roku spustit nejnáročnější dálniční stavbu v Česku s 28 mosty, dvěma půlkilometrovými tunely a třemi mimoúrovňovými křižovatkami. Podání rozkladu od ekologických aktivistů z brněnského spolku Děti Země proti pravomocnému stavebnímu povolení tento záměr zabrzdilo. Narazila také snaha ŘSD o jednání s předsedou spolku Miroslavem Patrikem.

„Odmítli jsme s ŘSD jednat, protože obsah rozkladu lze vyřídit poměrně rychle a snadno i bez toho,“ řekl Deníku předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik. Rozklad obsahuje podle něj jen čtyři námitky procesního charakteru. „Stačí dodržovat sliby o údajně prioritní stavbě a hlavně české zákony. Řešení je tedy na ŘSD a ministerstvu dopravy, nikoliv na Dětech Země, které stát na vady a rozpory stavebního povolení upozornily s podrobnými argumenty. Náš rozklad má ministerstvo dopravy jeden a půl měsíce, takže už o něm mohlo dávno rozhodnout,“ dodal.

Předseda spolku ekologických aktivistů Děti Země Miroslav Patrik v rozhovoru pro Deník vysvětloval, proč blokují stavbu dálnice D11 u Trutnova.
Proč Děti Země blokují dálnici D11? Ekologický aktivista Patrik vysvětlil důvody

Podle mluvčího Ministerstva dopravy Filipa Medelského je zahájení stavby D11 z Trutnova do Královce odvislé od vypořádání podaného rozkladu a získání pravomocného stavebního povolení. „Navíc ještě stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, který dosud není vybraný a známý,“ uvedl Medelský.

„Věc rozkladu byla v současné době postoupena rozkladové komisi ministra dopravy, která je poradním orgánem ministra při jeho rozhodování jako odvolacího orgánu ve správním řízení. Rozkladová komise po prostudování rozsáhlé spisové dokumentace a posouzení námitek odvolatele věc projedná a navrhne panu ministrovi rozhodnutí o rozkladu v souladu se zákonem. S rozhodnutím ministra dopravy pak budou seznámeni účastníci řízení i dotčená veřejnost prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Ministerstva dopravy,“ vysvětlil mluvčí. 

ŘSD plánovalo zahájit stavbu dálnice z Trutnova na hranice s Polskem na konci letošního roku. Kdy se začne dálnice stavět, zatím není jasné. „Děti Země se mnou bohužel odmítly jednat o stažení rozkladu,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Případ ukazuje i rozdílný přístup některých stěžovatelů proti novým stavbám dálnic. ŘSD minulý týden oznámilo, že uspělo ve vyjednávání s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) Šumperk, který podal rozklad proti stavebnímu povolení na dálnici D35 v úseku Litomyšl - Janov. S organizací se dohodl na memorandu, na základě kterého ŘSD vyhoví podmínkám ČSOP v rámci stavby D35 a ČSOP stáhne rozklad proti povolení.

Děti Země v rozkladu proti stavebnímu povolení na D11 u Trutnova žádají do stavebního povolení uložit dvě nové podmínky o zavedení ekologického deníku a měření intenzit hluku do dvou let od zahájení zkušebního provozu. Chtějí také zahrnout chybějící požadavky závazného stanoviska EIA. Podle nich je nutné do spisu doložit závazné stanovisko ke zmírnění zásahu dálnice do okraje lesa.

Polský premiér Mateusz Morawiecki (v modré košili) při otevření dálnice Kamienna Góra - Lubawka.
Polský premiér si rýpnul do Čechů kvůli D11: Mám je rád, ale tohle jim nevyšlo

„Ze stavebního povolení vyplývá, že dálnice se má stavět v letech 2024 až 2028, a že vinou ŘSD ČR se řízení protáhlo o sedm měsíců. Pokud tedy může výstavba začít dříve, tak pro to musí investor s ministerstvem něco opravdu udělat, nikoliv napadat aktivní účast veřejnosti v řízeních. Například loni se jim podařilo zkoordinovat tři řízení tak, že od 20. prosince 2022 se mohla dálnice D0136 Říkovice - Přerov začít stavět,“ poukázal na jiný případ Miroslav Patrik.

Ministr dopravy Martin Kupka 5. prosince 2022 zamítl rozklady proti povolení 53 objektů na dálnici D1 u Přerova, Ministerstvo dopravy 16. prosince 2022 zamítlo odvolání Dětí Země proti povolení 14 objektů a ŘSD 19. prosince 2022 získalo povolení ke kácení dřevin, u něhož olomoucký magistrát nelogicky vyloučil odkladný účinek, takže umožnil jejich rychlé vykácení ještě před rozhodnutím krajského úřadu o odvolání.

Ekologičtí aktivisté z brněnského spolku Děti Země popudili nemalé množství obyvatel Trutnovska, když v poslední chvíli před vydáním pravomocného stavebního povolení zablokovali stavbu dálnice D11 z Trutnova do Královce. „Politici chtějí vždy ukázat voličům, jak na ně údajně myslí, a ŘSD většinou hledá viníky za průtahy při povolování dálnic a silnic, ačkoliv za mnohé z nich může samo. U této dálnice je to tedy stejné, pokud se bez zjevně objektivních důvodů čeká patnáct let na vydání stavební povolení. Navíc dálnice asi nebyla v popředí zájmu státu,“ řekl Miroslav Patrik. „Pokud může výstavba začít dříve, tak pro to musí investor s ministerstvem něco opravdu udělat, nikoliv napadat aktivní účast veřejnosti v řízeních.“

Dálnice končí na české louce. Zatímco česká strana musí řešit novou komplikaci kvůli stavbě dálnice D11 u Trutnova, Poláci mají na konci tohoto týdne otevřít dálniční úsek na hranice s Českem do Lubawky.
Děti Země podaly čtyři námitky proti vydání stavebního povolení D11 u Trutnova

Stavba dálnice u Trutnova není v Česku zdaleka první, která čelí námitkám a odvoláním Dětí Země. Vědět o sobě dávají poměrně pravidelně, v některých případech došlo i na žaloby. „Děti Země se principiálně soustřeďují na stavby se značným vlivem na životní prostředí, mezi které patří hlavně dálnice. Z těchto staveb pak vybíráme ty, u nichž se podle nás nedostatečné řeší střety s přírodou a krajinou nebo vlivy na zdraví obyvatel. Také se snažíme vložit do těch procesů, u nichž stavebník nebo úřady nezohledňují vážné námitky veřejnosti nebo vydaná rozhodnutí nejsou právně a odborně kvalitní a ochranu životního prostředí nehájí důsledně,“ vysvětlil předseda spolku Miroslav Patrik.

„Novinky oproti jiným dálnicím byly v tomto případě asi jen dvě. Jednak jsme upozornili, že náš souhlas s územním rozhodnutím v roce 2019 neznamená, že nepošleme žádné připomínky ke stavebnímu povolení v roce 2023. Každé řízení totiž řeší něco jiného a rozhodují jiné úřady,“ připomněl ekologický aktivista.

Zablokování vydání stavebního povolení na dálnici D11 Trutnov - Královec se nesetkalo u drtivé většiny veřejnosti s pochopením. Lidé nadávali ekologickým aktivistům na sociálních sítích, někteří je dokonce kontaktovali po mailu či telefonu.

Zatímco česká strana musí řešit novou komplikaci kvůli stavbě dálnice D11 u Trutnova, Poláci se chystají na otevření dálničního úseku na hranice s Českem do Lubawky.
Je to dětinské jednání, zlobí se starosta Trutnova kvůli odvolání aktivistů

„Myslím si, že to aktivisté už přehánějí, hraničí to se zdravým rozumem. Taková organizace měla být dávno zrušená, jenom škodí. Navrhoval bych jim veřejně prospěšné práce,“ zlobil se občan Trutnova Jan Souček, který situaci s blížící se stavbou dálnice pravidelně sleduje.

„Jde o přirozenou reakci veřejnosti, kterou známe z výstavby jiných dálnic,“ konstatoval suše Patrik.

„Zájem veřejnosti o dálnici znamenal pro nás hlavně to, že se nám zvýšil počet žádostí o pomoc a rady, jak se účinně účastnit povolovacího procesu u nějaké stavby, takže na ně nestačíme včas odpovídat,“ dodal.

Ředitelství silnic a dálnic zatím alespoň vybralo jako stavební dozor na stavbě dálnice D11 z Trutnova do Královce na hranice s Polskem sdružení firem Infram a Pragoprojekt. Hodnota prací je 121 milionů korun. ŘSD nyní vybírá zhotovitele největší dálniční zakázky v Česku, nejblíž k ní má polská stavební firma roku 2022 Budimex SA z Varšavy, která nabídla cenu 11,3 miliardy korun. Je to výrazně nižší cena, než jakou ŘSD vypsalo, a to o 1,7 miliardy korun. Druhá firma v pořadí, česká MI Roads (Metrostav Infrastructure), nabídla 11,7 miliardy Kč.