Minulý čtvrtek proběhla v centru města druhá protestní blokáda dopravy organizovaná občanským sdružením Za obchvat České Skalice, která měla upozornit na nedostavěný obchvat a katastrofální dopravní situaci ve městě.

Vzhledem k tomu, že se majitelé provozovny sběrných surovin stále nemohou dohodnout na majetkovém vyrovnání s ministerstvem dopravy, varianta dokončení 400 metrů obchvatu se zdá být nereálná a málokdo jí věří. Proto členové sdružení i město vsadili na jednu kartu: obchvat obchvatu. V této souvislosti se však stále spekuluje o tom, kdy bude vydáno příslušné stavební povolení na tuto stavbu, která by pomohla vymístit dopravu z města. „Vydání stavebního povolení je otázkou času,“ řekl Deníku starosta Tomáš Hubka.

Nebude to však do týdne, jak se původně spekulovalo, ale pravděpodobně nejdříve do měsíce. Potvrdil nám to včera Libor Baudyš, vedoucí odboru dopravy MěÚ v Náchodě, který má tuto věc nyní na starosti. „Pracuje se na tom,“ uvedl Baudyš. Jedním dechem však upozornil, že na provizorní komunikaci bude stavební povolení vydáno nejdříve za měsíc. „Má tam vést také kanalizace, takže nejdříve by mělo být stavební povolení vydáno na ni. Zatím jsme v předstihu na stavební povolení pro komunikaci, ale věřím, že to bude vydáno souběžně,“ dodal Baudyš.

V lednu letošního roku se ke kauze obchvat vyjádřil rovněž Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic. Ten připustil, že dokončení obchvatu výrazně přispěje k zefektivnění dopravy v Královéhradeckém kraji a ke zvýšení kvality života občanů České Skalice. „Dostavba obchvatu je však v současné době zablokována v důsledku komplikací v procesu majetkoprávního vypořádání s vlastníky zbývajících pozemků nezbytných pro jeho dostavbu. Prosazované provizorní řešení prostřednictvím výstavby objížďky pozemků majitelů sběrných surovin není v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR,“ tvrdí generální ředitel Brunclík.

O stavbě obchvatu by se mělo hovořit i v pondělí 16. března na veřejném zasedání zastupitelstva města. Účast přislíbil hejman Lubomír Franc, který by měl přinést informaci, zda bude dokončena nynější trasa obchvatu nebo bude vybudována provizorní komunikace. „Problém nedokončeného českoskalického obchvatu vznikl kvůli špatné komunikaci centrálních institucí. V tomto případě chceme sehrát důležitou roli a chyby státu napravit. Naším cílem je, aby do konce roku tranzitní doprava z centra zmizela,“ prohlásil hejtman Franc s tím, že má kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury k dispozici 25 milionů korun. „Část těchto financí bychom mohli poskytnout České Skalici jako účelovou dotaci na výstavbu silnice, která by vedla kolem nynější navržené, ale nedokončené trasy obchvatu,“ dodal hejtman.

„Moc nevěřím tomu, že by došlo k dohodě a byl dostavěn nedokončený obchvat. Přikláním se spíše ke stavbě obchvatu obchvatu,“ sdělil Deníku Jiří Vít, místopředseda sdružení Za obchvat. Právě na provizorní stavbu by mělo 5. března uvolnit zhruba 12 milionů korun krajské zastupitelstvo a tyto finance přelít do České Skalice , která by se stala investorem stavby.