První fáze prací je plánována od 24. dubna do 29. června 2024 a týká se asi 130 m dlouhého úseku ulice Slunečná mezi křižovatkami s ulicí Na Vyhlídce a Nedbalovou ulicí. Úsek bude uzavřen pro veškerou dopravu, chodníky zůstanou průchozí nebo vzniknou koridory pro pěší. Rezidenty žádáme, aby po dobu provádění stavebních prací přeparkovali svá vozidla.

Druhá fáze je naplánována od 8. do 16. července 2024 a bude se týkat samotné křižovatky ulic Slunečná a Nedbalova. Křižovatka bude v tomto termínu kvůli technologické náročnosti prací zcela uzavřena. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Tyršova, Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova a Nerudova. Uzavírka ovlivní také autobusovou dopravu včetně linky MHD č. 2, kdy nebudou obsluhovány zastávky Vrchlického, oční škola, Tyršova, Nedbalova a hřbitov. Zřízeny však budou náhradní zastávky v ulicích Tyršova a Nerudova.

Třetí fáze stavby by se měla uskutečnit od 17. července do 31. srpna 2024 a zahrnuje navazující asi 150 m dlouhý úsek Nedbalovy ulice mezi Slunečnou ulicí a křižovatkou s ulicí Nová Tyršova. Také tyto práce si vyžádají úplnou uzavírku pro dopravu.

Dílčí odstávky pitné vody během všech etap stavby budou vždy s předstihem oznámeny a v případě nutnosti bude zajištěna cisterna s náhradním zdrojem vody. „V souvislosti s obnovením stavebních prací v této lokalitě žádáme rezidenty a řidiče, aby přeparkovali svá auta a aby se důsledně řídili dočasným dopravním značením a pokyny pracovníků stavby. Protože práce zasáhnou také do částí chodníků, upozorňujeme i chodce, aby dbali zvýšené obezřetnosti,“ upozorňuje Ivo Antonov z královédvorského MěVaKu.

„Obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Slunečná je součástí Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, který schválilo zastupitelstvo města v roce 2023. Právě vloni byly realizovány dvě předchozí etapy stavebních prací v úsecích o délce přes půl kilometru. Náklady na celou akci činí přes 38 mil. Kč. Část prostředků město vynaložilo již vloni, letos máme na akci v rozpočtu připraveno 16,5 mil. Kč,“ vysvětluje místostarosta Jan Helbich a dodává: „Stavební práce se dotknou života občanů této lokality, ale věřím, že nutnost obnovy vodohospodářské infrastruktury chápou, a proto jim již nyní děkuji za trpělivost a shovívavost po dobu provádění stavby.“

Po skončení prací na vodohospodářské infrastruktuře bude povrch výkopu ve vozovce upraven vrstvou asfaltu, překopy v chodnících budou dočasně vyrovnány štěrkovým povrchem. Město Dvůr Králové nad Labem aktuálně připravuje projekt na řešení celého uličního prostoru v lokalitě ulice, který zahrnuje rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, parkovací stání i řešení veřejné zeleně.