Na trase jsou navrženy dva tunely, sedm protihlukových stěn, tři mimoúrovňové křižovatky ve Stříteži, Poříčí a Královci a třináct větších mostů, které jsou delší než 100 metrů. Z toho jsou tři velké mostní objekty: 715 metrů dlouhý most Poříčí, 670 metrů dlouhý most přes údolí říčky Ličná u Bernartic a 350 metrů dlouhý most Lampertice.

Při listopadové inspekční cestě na stavbu D11 u Hradce Králové ministr dopravy Vladimír Kremlík označil jako termín dokončení trasy na hranici rok 2028, tedy o dva roky delší než jeho předchůdce Dan Ťok. Poláci by podle ředitele ŘSD Mátla mohli být hotoví v letech 2022 až 2023, o pět let dříve než Češi.

V současnosti čeká D11 na dostavbu zbývajících 64 kilometrů na polské hranice. Dálnice D11 je nyní ukončena v hradeckých Kuklenách. Kolem Hradce Králové povede D11 společně s D35 až k druhé dálniční křižovatce D35 a D11, kde se D35 odpojí směrem na Liberec. Trasa dál povede přes Jaroměř a Trutnov na polské hranice. Na hranicích se česká dálnice napojí na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.

Dálnice D11 z Trutnova na hranici s Polskem je koncová část dálničního tahu Praha–Hradec Králové–Jaroměř–Trutnov–Královec. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21 175 metrů. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bude napojení na stavbu dálnice od Jaroměře severně od Stříteže. Od tohoto rozhraní staveb bude trasa dálnice vedena kopcovitým, z větší části zalesněným terénem dvěma protisměrnými oblouky kolem západního okraje Starého Rokytníku směrem k Trutnovu, městské části Poříčí. Starý Rokytník míjí na západním okraji mostem mezi vrchy Hůrka a Houska o délce 250 metrů.

Trasa dálnice klesne z náhorní planiny směrem k Poříčí terénním zlomem s převýšením asi 100 metrů. První ze dvou tunelů bude pod Poříčským hřbetem, kterým se překonává terénní zlom. Tunel je navržen se dvěma samostatnými tunelovými troubami o celkových délkách 540 metrů a 576 metrů.

Městská část Trutnova Poříčí bude na D11 napojena na křižovatce se silnicí I/14. Městská část je křížena v prostoru průmyslových ploch největší mostní estakádou na trase délky 715 metrů mostem Poříčí. Od Trutnova směrem ke státní hranici povede trasa koridorem souběžným se stávající silnicí I/16 podél plaviště popílků tepelné elektrárny Poříčí II.

Druhý tunel Opevnění je navržen se dvěma samostatnými tunelovými troubami o celkových délkách 492 metrů a bude procházet pod severovýchodním svahem okraje zalesněného hřbetu západně od konce plaviště. V dalším pokračování trasa projde kopcovitým terénem s hlubokými příčnými údolími kolem obcí Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice a Královec. V místě 146,5 km dálnice bude křižovat trasa dálnice D11 na severním okraji Zlaté Olešnice silnici I/16.

Za Vlaštovčím vrchem trasa překoná údolí říčky Ličná, železniční trať a místní komunikaci mostem o délce 670 metrů. Dalším dominantním mostem se stane most Lampertice přes příčné údolí mezi Bernarticemi a Lamperticemi délky 350 metrů, jehož výška dosahuje až 42 metrů.

Místo hraničního přechodu v Královci je koordinováno s návrhem trasy rychlostní komunikace S3 Lubawka–Legnica–Štětín na polském území.