Ochrana životního prostředí a především dokončení stávající obecní kanalizační sítě napojené na čistírnu odpadních vod. To jsou důvody výstavby kanalizace pod nádražím a v centru obce a vodovodu v části Malých Svatoňovic. Stavba začala loni na podzim, hotovo by mělo být v roce 2013.

Dostali dotace

Realizace projektu přijde na 44,5 milionu korun a obec získala dotaci ve výši 80 procent celkové částky. „O dotaci jsme zažádali na ministerstvo zemědělství, Královéhradecký kraj nám poskytl zhruba 4,5 milionu korun," říká starostka Eva Hylmarová. Obec zaplatí více než 8 milionů a na financování stavby si vzala několikamilionový úvěr u jednoho z bankovních ústavů.

Zájem o přípojky

V současné době je na kanalizační síť v obci připojeno asi 40 procent obyvatel. Po dokončení stavby by to měl být dvojnásobek. „Připojení na kanalizaci jsme zatím nenařizovali, necháváme to na občanech. Ale zatím jsem se nesetkala s tím, že by neměli zájem. Spíš řešíme opačný případ. Asi nám pomohl i zákon o vodách. Lidé podle něho mají povinnost si ošetřit vypouštění odpadních vod ze svých nemovitostí," podotýká starostka.

Obyvatelé Malých Svatoňovic ale s připojením na kanalizaci nemusejí spěchat. „Stavební práce skončily pod nádražím, kde jsou výkopy otevřené už jen kvůli přeložce plynu a telefonu. V současné době se dělá kanalizace ve středu obce. Zemní práce a uložení by se měly dokončit do konce letošního roku a příští rok počítáme s úpravou povrchu, tlakovými zkouškami, kolaudací a spuštěním možná už v prvním pololetí," podotýká Eva Hylmarová.

I nadále nebudou na kanalizaci připojené některé části Malých Svatoňovic – sídliště Stodoly, kde je společný septik, a lokalita Vyhlídky. „Postupem času jednotlivé větve připojitelné na kanalizaci dobudujeme. V integrovaných obcích Petrovice, Strážkovice a Odolov je s tím však problém," vysvětluje starostka a dodává: „Až novou kanalizace napojíme na čistírnu odpadních vod na Jestřebci, bude její kapacita na hranici. Chystáme se tak v budoucnu ještě podat žádost na intenzifikaci čistírny."