O necelé tři tisíce se letos zvýšily mzdy v celé zemi, nejen v nemocnicích v Hradeckém kraji, a platily to pojišťovny, zlobí se odboráři. To je však podle zdravotních sester málo a navíc pozdě. Už v neděli vstoupily do stávkové pohotovosti.

„Sestry ve zdravotnických zařízeních kraje si letos na platech polepší o 3000 korun, což je patnáctiprocentní navýšení oproti loňskému roku. Další navýšení příspěvku nemocnicím od ledna příštího roku by mělo zvýšit mzdy sestrám o dalších šest procent,“ řekl včera hejtman Franc.

V lednu kraj slibuje dalších 1500

Jenže v lednu, to je podle odborářů příliš dlouho. Kraj se navíc chlubí cizím peřím, dosavadní navýšení zaplatily především pojišťovny.

„Sestry se nám do té doby rozutečou za lepším. Kolegyně už melou z posledního, dělají dvanáctky, další odvoláváme z dovolených. Jejich platy zaostávají o šest tisíc za sestrami z příspěvkových a státních zdravotnických zařízení, utíkají nám do fakultní nemocnice i domovů důchodců. Požadujeme, aby kraj – nyní už opravdu ze svého – jednorázově navýšil mzdy alespoň o tři tisíce, aby se propad zmenšil na polovinu,“ uvedla Iva Řezníčková z vedení Odborového svazu zdravotnictví v Hradeckém kraji.

Odboráři tvrdí, že mzdy středního zdravotnického personálu jsou v královéhradeckých krajských nemocnicích nejnižší v zemi. Na počátku roku činily v průměru 20 500 hrubého, zatímco v sousedním Pardubickém kraji byly zhruba o 2000 vyšší a celorepublikově byl průměr dokonce 25 000. A když sestry půjdou pracovat například do hradecké fakultní nemocnice, vydělají si zde v průměru podle Řezníčkové 30 000 korun.

Akciové nemocnice? Nejnižší mzdy v zemi

V příspěvkových sociálních a zdravotnických zařízeních na území kraje, která nebyla na rozdíl od nemocnic převedena na akciové společnosti, mají také přes 25 000 korun.

„V lednu nám přidali šest procent, tedy zhruba 1200 měsíčně, ale to kompletně uhradily pojišťovny; nyní od srpna budeme mít ve výplatě dalších 1500, ale to je také téměř celé od pojišťoven. Takže kraj se chlubí cizím peřím. Slíbil uhradit jen sociální a zdravotní pojištění, nic víc. O tyto částky se navíc platy zvedly v celé republice, takže jako kraj jsme nadále poslední. A protože v příspěvkových a státních organizacích nyní došlo k navýšení nikoliv o 1500, ale o 2500 korun, propad výdělků zdejších nemocničních zdravotních sester se oproti jejich kolegyním z jiných zařízení naopak zvětšil už na 6000 korun,“ zlobí se Řezníčková.

Nejméně vydělávají v rychnovské nemocnici: 18 500

Vůbec nejnižší výdělky z pěti krajských akciových nemocnic – náchodské, trutnovské, jičínské, rychnovské a královodvorské zdravotní sestry mají v Rychnově.

Potvrdil to v neděli Martin Scháněl, ředitel krajského zdravotnického holdingu, který nemocnice sdružuje. „Výdělky tam v lednu průměrně dosahovaly 18 500 korun. Po nynějším navýšení však budou mít sestry v porovnání s lednovou výplatou od září o 15 procent více. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda bude činit zhruba 23 000 korun,“ řekl Scháněl.

Ostatně provoz rychnovské nemocnice není ohrožen jen díky vysokému nasazení sester, jak podotkl její ředitel Otto Štěpán. Navíc se podle něj nedaří získávat kvůli nízkým platům nové sestry. „S tím by mohly být potíže do budoucna,“ dodal Štěpán.

Na druhé straně je ovšem skutečností, že 18 500 korun často zdaleka nedosahuje ani nástupní plat lékařů.

Vedení kraje ovšem tvrdí, že od zdravotních pojišťoven zatím nepřišla na slibované zvýšení mezd od 1. července (tedy od srpnové výplaty) téměř ani koruna. Přesto je prý schopen případnou rezervu doplnit z rozpočtu, jak ujistil náměstek hejtmana Josef Táborský. A to včetně plánovaného navýšení v lednu příštího roku.

Hejtman Franc vytýká podhodnocené mzdy bývalému vedení kraje, postěžoval si však na unáhlené jednání odborářů. „Nemůžeme naráz dorovnat platový rozdíl, který vznikl během minulých čtyř let,“ vzkázal. Se zástupci protestujících sester chce příští týden pokračovat v jednáních. O dalším řešení personální krize nemocnic bude v září jednat krajské zastupitelstvo. Na něm předloží své požadavky a petici i zdravotníci. Pokud odboráři neuspějí, budou uvažovat o tvrdších krocích.

Kraj změnil své nemocnice na akciové společnosti v roce 2004, tehdy začalo zaostávání platů jejich středního zdravotnického personálu. Naopak nemocničních lékařů se propad za kolegy z jiných krajů netýká.

Akciové nemocnice přinesly hlavně dluhy a skandály

Personální problémy nejsou jedinou věcí, které nemocnice v kraji trápí. Po loňských krajských volbách nová vládnoucí garnitura zjistila, že akciový nemocniční holding nehospodaří vyrovnaně, jak tvrdila předchozí krajská vláda, ale naopak se propadl do 200milionové ztráty. A deficit se doposud nepodařilo zastavit.

A jen na slibované navýšení platů sester v příštím roce by kraj musel vynaložit 60 milionů korun. „Transformace neměla prakticky žádný efekt na zlepšení hospodaření nemocnic a jedinou ‚úsporou‘ byl pokles mezd zaměstnanců,“ kritizuje odborářka zdravotních sester Iva Řezníčková.

Ostatně současná levicová krajská vláda svaluje celou odpovědnost na své pravicové předchůdce. „Nízké platy v krajském zdravotnictví jsou důsledkem vzniku akciových společností, což umožnilo svým nezodpovědným chováním bývalé pravicové vedení kraje,“ prohlásila krajská radní za zdravotnictví Jana Třešňáková.

O řadu skandálů spojených s neprůhledným hospodařením a přidělováním zakázek se zasloužil především bývalý šéf krajského zdravotnictví Rostislav Všetečka.

Současné vedení kraje se holedbá, že už prosadilo první záchranné kroky. „Na oddlužení nemocnic letos půjde 105 milionů korun. A plánovanou 70milionovou ztrátu stáhneme o 20 milionů,“ slibuje hejtman Lubomír Franc.

Kraj letos zdravotním sestrám na platech přidává 3000 korun
/TISKOVÁ ZPRÁVA Královéhradeckého kraje/

Sestry ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje letos dostanou přidáno celkem ke svým platům tři tisíce korun. V porovnání s lednovou výplatou tak budou mít zdravotní sestry od září o patnáct procent více. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda bude činit zhruba 23.000 korun, což je asi o čtyři tisíce korun více než byla v regionu průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku.

„Sestry ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje si letos na platech polepší o 3000 korun, což je patnáctiprocentní navýšení. Práce zdravotních sester si vážím, je velmi náročná a odpovědná. Mzdy již kraj sestrám navýšil dříve, ne pod tlakem stávky,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková. Královéhradecký kraj bude jednat o dalším zvýšení mezd zdravotníků od 1. ledna 2010. „Nízké platy v krajském zdravotnictví jsou důsledkem vzniku akciových společností, což umožnilo svým nezodpovědným chováním bývalé pravicové vedení kraje,“ dodala Třešňáková.

Vedení krajského zdravotnictví se problémem platů zdravotnického personálu dlouhodobě intenzivně zabývá. Se sestrami vedení holdingu i kraje mnohokrát v posledních několika týdnech jednalo. Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc se osobně v polovině července sešel se zástupkyněmi zdravotních sester a došlo tehdy k vzájemné dohodě. Stávková pohotovost tak mrzí vedení kraje i vedení holdingu.

„Nemůžeme naráz dorovnat platový rozdíl, který vznikl během minulých čtyř let. Ekonomická situace ve zdravotnictví je napjatá a naší prioritou je udržet i ve zdravotnických zařízeních kraje v době hospodářské krize stávající zaměstnanost a nepropouštět,“ uvedl hejtman Lubomír Franc.

Dodal, že nijak nezpochybňuje právo zaměstnanců na stávku. Kraj ovšem vůbec neobdržel oficiální informace o důvodech stávkové pohotovosti či o tom, jaké by měla mít důsledky. Ekonomika v krajském zdravotnictví je velice napjatá. Kraj bude muset dále pokračovat v oddlužování krajských nemocnic, kterým doposud poslal na úhradu nejstarších pohledávek 15 milionů korun.

Společná PETICE za ZVÝŠENÍ MEZD zaměstnanců nemocnic Královéhradeckého kraje

ZO Oblastní nemocnice Jičín a.s.
ZO Oblastní nemocnice Jičín a.s. – nemocnice Nový Bydžov
ZO Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ZO Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
ZO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Zaměstnanci Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

P E T I C E

ZASTUPITELSTVU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Společná PETICE za ZVÝŠENÍ MEZD zaměstnanců nemocnic

My, níže podepsaní zaměstnanci nemocnic, spravovaných Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme důrazný nesouhlas s přístupem vedení holdingu, potažmo vedení Královéhradeckého kraje, coby zřizovatele Zdravotnického holdingu, ke kritickému nedostatku zdravotnického personálu způsobeného nedostatečným finančním ohodnocením zaměstnanců. V současné době je průměrná mzda zdravotníků v Královéhradeckém kraji nejnižší v celé České republice. Rozdíl v průměrné mzdě středního zdravotního personálu činil v I. pololetí roku 2009 cca 5000 Kč měsíčně oproti příspěvkovým organizacím v kraji a 7000 Kč měsíčně oproti platu ve FN Hradec Králové. V těchto dnech dochází k dalšímu zákonnému navýšení platů (tarifů) v těchto „konkurenčních“ zařízeních. Vzhledem k tomu, že výše jmenovaní zřizovatelé nemocnic odmítají jakýmkoliv způsobem se finančně podílet na přibližování mezd zaměstnanců z prostředků Královéhradeckého kraje, zvýší se výše uvedený propad ve mzdách (i po započtení mimořádných příjmů od pojišťoven, které ale obdrží všechna zařízení) o dalších 1500 Kč, tzn. 6500 Kč/měsíčně oproti příspěvkovým organizacím (kam většina našich zdravotníků odchází) a 8500 Kč /měsíčně oproti FN HK.

Již dlouhodobě je z výše uvedeného důvodu problémem všech nemocnic odliv velkého počtu zaměstnanců, který se v posledních měsících výrazně urychlil a vzhledem k dalšímu propadu mezd budou počty zdravotníků (a to především kvalifikovaných dlouholetých zaměstnanců) stále klesat. Za těchto podmínek již není nadále možné garantovat rozsah, dostupnost a kvalitu péče v jednotlivých nemocnicích.

Text petice:

Žádáme zastupitele Královéhradeckého kraje, aby urychleně podnikli takové kroky, které by zabránily dalším odchodům zdravotnického personálu a z toho plynoucímu snížení úrovně poskytované péče pacientům v nemocnicích zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Z tohoto důvodu požadujeme:
• Srovnání mezd zaměstnanců zdravotnických zařízení spravovaných krajem na celostátní průměr v tomto resortu.
• navýšení finančních toků do nemocnic z prostředků zřizovatele.

Současně odmítáme:
• úspory ve zdravotnických zařízeních na úkor zaměstnanců a pacientů

Chceme poskytovat kvalitní a dostupnou péči našim pacientům !!!

Petiční výbor ve složení:

Řezníčková Iva členka Výkonné rady OSZSP a předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Vaník Petr Ing. předseda Krajské rady Královéhradeckého kraje OSZSP
Šulcová Irena předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Boťánková Jitka předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Jičín a.s. – nemocnice Nový Bydžov
Smolová Eva předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Netolická Zuzana předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
Holanová Jana zástupce zaměstnanců Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Jménem petičního výboru je oprávněn jednat:
Řezníčková Iva, členka Výkonné rady OS zdravotnictví za Královéhradecký kraj +420/777881016 vr.reznickova@zdravotnickeodbory.cz
Vaník Petr Ing., předseda Krajské rady Královéhradeckého kraje OS zdravotnictví +420/603255446 kr.vanik@zdravotnickeodbory.cz


Dopis Zastupitelům Královéhradeckého kraje

Dopis zastupitelům Královéhradeckého kraje

Vážená paní zastupitelko,
vážený pane zastupiteli,

zdravotním sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v oblastních nemocnicích, řízených Zdravotnickým holdingem Královehradeckého kraje, se podařilo dosáhnout jednoho prvenství, a to nejnižší průměrné mzdy ze všech krajů České republiky.

Odborový svaz zdravotnictví již několik let upozorňuje zodpovědné osoby, že transformace nemocnic na formu akciové společnosti neměla téměř žádný pozitivní efekt na jejich hospodaření, avšak propad příjmů zaměstnanců v těchto společnostech oproti platům v příspěvkových organizacích je ohromný. Již dnes je rozdíl v příjmu středního zdravotnického personálu 5 000,- Kč měsíčně oproti příspěvkovým organizacím a 7 000,- Kč měsíčně oproti fakultní nemocnici a každým rokem se nůžky více rozevírají . Po rozdílném navýšení platů/mezd od 1. 7. 2009 vzroste rozdíl o dalších 1 500,- Kč měsíčně.

V našich nemocnicích je již dnes akutní nedostatek kvalifikovaného personálu, zaměstnanci jsou přetíženi a nemají dostatek času věnovat se tomu hlavnímu – péči o pacienta. Odcházejí do konkurenčních zdravotnických zařízení, čímž dochází k omezování počtu lůžek z důvodu nedostatku personálu. Situace je opravdu kritická a v nemocnicích, řízených Královéhradeckým krajem, není už možné za těchto podmínek garantovat rozsah, kvalitu a dostupnost zdravotnické péče, kterou občané tohoto regionu potřebují.

Zaměstnavatelé již žádné finanční rezervy nemají a naše opakované výzvy směrem ke zřizovateli s požadavky k hledání řešení této situace zůstávají nevyslyšeny. Ani na posledním jednání mezi zástupci odborových organizací všech nemocnic a vedením kraje a Zdravotnického holdingu nedošlo k žádnému posunu.

Proto Vás tímto žádáme, aby jste se pokusili při své práci v zastupitelstvu zlepšit mzdové podmínky zaměstnanců ve „svých“ krajských nemocnicích. Je nutné, aby zdravotníci dosáhli mezd na úrovni celostátního průměru v tomto resortu. Na podporu našich požadavků bude zastupitelstvu Královéhradeckého kraje před zářijovým zasedáním předána petice zaměstnanců nemocnic s žádostí o projednání a především o urychlené řešení této závažné situace.

Závěrem bychom vás chtěli informovat, že se s výše uvedeným problémem obrátíme v nejbližších dnech také na média.

S pozdravem

Řezníčková Iva členka Výkonné rady OSZSP a předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Vaník Petr , Ing. předseda Krajské rady Královéhradeckého kraje OSZSP
Šulcová Irena předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Boťánková Jitka předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Jičín a.s. – nemocnice Nový Bydžov
Smolová Eva předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Netolická Zuzana předsedkyně ZO Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
Holanová Jana zástupce zaměstnanců Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem