Všechny měly hojnou návštěvnost. Účastníci pozorně naslouchali velmi zajímavému a poutavému přednášení odborníka. Ten nemluvil pouze o obecném fungování tohoto krásného nástroje, který postavila firma Rieger (opus 2623) v letech 1933 až 1934, ale pustil se i do podrobnějších detailů královského nástroje. Zájemci tak nahlédli pod pokličku ovládání manuálů, rejstříků, tvoření tónu v píšťale. Dostali také příležitost nahlédnout do vnitřku varhanní skříně, porovnat délku, tvar a materiál píšťal. A samozřejmě slyšeli spoustu varhanních ukázek, které Vít Havlíček zprostředkoval. Před závěrečnou diskusí posluchačů, která obsáhla mnoho zajímavých dotazů, uvítali účastníci přichystané překvapení. Zazpíval jim totiž Královédvorský chrámový sbor, a to právě s varhanním doprovodem. Možnost zahrát si na nástroj využilo hned několik zájemců. Na samotný závěr zahrál Vít Havlíček nejslavnější a nejznámější varhanní skladbu Toccatu d moll od Johanna Sebastiana Bacha.

Vzhledem ke špatnému stavu varhan mluvil Vít Havlíček o plánované generální opravě varhan a jejím financování chystaných benefičních koncertech a adopci píšťal. Lidé se dozvěděli, že stejně, jako u adoptování zvířat v zoo, si bude moci zájemce symbolicky „adoptovat" píšťalu v určité cenové relaci, a tím přispět na opravu nástroje. Komentované prohlídky na kůru kostela sv. Jana Křtitele budou pokračovat. Milovníci varhanní hudby se mohou těšit, až opravené varhany ve své plné síle budou doprovázet bohoslužby a rozvíjet hudební kulturu v regionu.

Lukáš Koblása